Ga naar de inhoud

ANBI

  • door

Adres:

St. Evangelische Zending Brazilië (St. EZB)
Postbus 1
9500 AA Stadskanaal

telefoon: 0599-711364
email: info (at) ezb.nu

KvK-nummer 41014047
RSIN (Fiscaal nr): 806080942

Giften kunt u storten op
Bankrekening nr: NL86ABNA0482421819
t.n.v. St. Evangelische Zending Brazilië
Postbus 1
9500 AA Stadskanaal.
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De EZB is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Doelstelling:

De EZB werkt sinds 1967 in het binnenland van Brazilië in een gebied zo groot als de provincie Utrecht. Het doel van de stichting EZB is mensen bereiken met het Evangelie. De regio waar de EZB werkt is armoedig en er komt veel ellende voor waaronder alcohol- en drugsverslaving en kindermisbruik. Al snel ontstond het verlangen om de bevolking te kunnen helpen om een menswaardig bestaan te leiden. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Braziliaanse regering werd het werk opgesplitst in Brazilië in een kerkgenootschap (Igreja Evangelica Missionaria Pentecostal, IEMP) en een sociaal werk (Bem Estar do Menor, BEM).

In de loop der jaren zijn vele projecten opgestart onder de vlag van de BEM om de leefomgeving en de toekomst van de bevolking van de plaatsen waar gewerkt werd te verbeteren. Denk hierbij aan scholing, (volks-)tuinen, geiten, kinderdagopvang, voorlichting over hygiëne, een tandartspraktijk etc. Meer over de recente activiteiten vind u in de jaarrapporten.

Bestuursamenstelling:

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: Chris van Meerendonk
  • Penningmeester: Marc Gunnink
  • Secretaris: Magriet Kuipers-Hidding
  • Bestuurslid: Boelem Kuipers
  • Bestuurslid: Jan Plugge
  • Bestuurslid: Gerrit Knol
  • Bestuurslid: Andrea Knol-Prince
  • Bestuurslid: Jannine van Meerendonk-Wever

Het bestuur van de stichting ontvangt voor haar inzet geen financiële vergoeding anders dan onkosten die gemaakt worden ten behoeve van de stichting.

Klik op onderstaande koppelingen om de documenten te openen:

Oudere verslagen: