Meteen naar de inhoud

Nieuws

Sabinópolis, september 2022

Vruchtdragen in tegenspoed

Daniel en Silene van Eijk

Uit het verhaal over de genezing van Naäman (2 Koningen 5), kunnen we veel leren. Dit verhaal is de moeite van het lezen waard. De tekst is vrij duidelijk over wie Naäman was, maar ik zou onze aandacht willen richten op de persoon die in eerste instantie de genezing van deze Syrische oorlogsheld mogelijk maakte: Een meisje. De bijbel geeft ons geen gedetailleerde informatie over haar. We weten niet haar naam, haar leeftijd en ook over haar ouders is niets bekend.
Het enige wat wij weten over dit meisje is dat zij een gevangene was. Met andere woorden, tijdens één van de Syrische invallen tegen Israël werd dit meisje weggevoerd uit haar huis. Weg van haar familie en haar vertrouwde omgeving. Ze werd meegenomen als slavin. De tekst maakt duidelijk dat dit meisje in dienst was van de vrouw van Naäman.

Wat zo bijzonder is, is dat dit naamloze meisje geen gekwetstheid en wrok in haar hart bewaarde. Zelfs toen zij gevangen was genomen, zelfs toen zij slavin was van de vrouw van de overste – dezelfde man die haar van haar familie en haar volk had gescheiden en haar tot slavin van zijn vrouw had gemaakt – zelfs toen koesterde zij geen wrok en bitterheid.
Waarschijnlijk zou onze reactie op onrechtvaardigheid en beledigingen eerder boosheid zijn of wrok. We verlangen naar wraak en vergelding. Misschien zouden wij beweren dat de melaatsheid van Naäman Gods rechtvaardige straf was voor al het kwaad dat hij Israël had aangedaan. Maar in de toespraak van het meisje is er juist een diep verlangen naar genezing van haar meester. In dit verlangen toont zij haar genegenheid en respect voor Naäman.

We zien ook dat het naamloze meisje een profeet van God kende, Elisa, die wonderen verrichtte in de naam van God. Het is heel goed mogelijk dat dit meisje van haar ouders en familie de verhalen had geleerd over de grote daden die God aan Israël had verricht. En uit het vertrouwen waarmee zij beweert “dat hij zijn melaatsheid bij hem zou wegnemen” (2 Koningen 5:3b), mogen wij aannemen dat zij een levend geloof had in de God van Israël.
Op de een of andere manier had dit naamloze meisje ook het respect van haar meesteres, de vrouw van Naäman, want zij luisterde naar haar. Lepra – tot dan toe ongeneeslijk – maakte je invalide. Het was een ziekte waarmee je uitgestoten werd. Praten over genezing van lepra zou erg dwaas zijn. Waarschijnlijk had Naäman, vanwege zijn positie, alle bestaande behandelingen van de beste Syrische medici al ondergaan. En dan durft dit meisje te spreken over een profeet die Naäman kan genezen, zelfs tegen alle verwachtingen van artsen in.
Het resultaat van dit alles was een geweldige ommekeer in het leven van Naäman: Hij ontving de zo gewenste genezing (vers 14) én hij erkende “dat er op de gehele aarde geen God is dan in Israël” (vers 15). Een herstel van geest, ziel en lichaam dat alleen God tot stand kan brengen.

Hoeveel lessen kunnen wij niet leren van dit meisje: Vertrouwen op God voor jezelf en voor de ander; vruchtdragen in tegenspoed, kiezen voor liefhebben, vergeven en respecteren, ook als je onrecht wordt aangedaan; zegenen in plaats van oordelen; je geloof leven met oprechtheid en integriteit… Het leven en het geloof van een naamloos meisje kon de situatie veranderen. Mogen wij aangemoedigd worden om op eenzelfde manier te leven en andere levens te beïnvloeden, in de naam van God en tot Zijn eer.

In Hem verbonden,

Daniël en Silene van Eijk


 

 • Tandartsen
  De bewoners van de wijk Nova Pousada in Sabinópolis wachtten twee coronajaren lang met smart op de terugkomst van het Nederlandse tandartsenechtpaar Gisela en Jan Plugge. Op 16 mei arriveerden zij dan eindelijk; vol energie en met een groot verlangen om de gemeenschap… Lees verder »Tandartsen
 • Lúcia
  Voor ik gevraagd werd om bij de EZB te komen werken, kende ik het werk al omdat ik er deel van uitmaakte. Ik was leerling op de school in Sesmaria (plattelandsgebied bij Sabinópolis). Van mijn twaalfde tot mijn tweeëntwintigste woonde ik in de… Lees verder »Lúcia
 • Hulp van jongeren
  We zijn als zendingsorganisatie erg dankbaar voor alle steun, financiële gaven en gebeden die we mogen ontvangen om dit werk te doen. Hoewel er heel veel verschillende initiatieven plaatsvonden, waar we God en u allen ongelooflijk dankbaar voor zijn, willen we hier graag… Lees verder »Hulp van jongeren
 • Maio Laranja
  In Brazilië is de meimaand “Maio Laranja”. Letterlijk vertaald betekent dit ‘mei oranje’. Het symbool van deze campagne is een oranje gerbera. In Brazilië is dit een populaire, maar erg kwetsbare bloem. Maio Laranja is een landelijke campagne tegen seksueel misbruik en uitbuiting… Lees verder »Maio Laranja
 • Sabinópolis, juni 2022
  God breekt niet in In onze hulpprojecten komen we regelmatig in aanraking met criminaliteit.Onze kindercentra, verschillende buurthuizen en zelfs de locatie waar we met alleenstaande vrouwen in Sabinópolis werken, zijn allemaal al eens het doelwit geweest van inbraken en vandalisme. Helaas komt dit… Lees verder »Sabinópolis, juni 2022
 • Nathan
  Sinds begin dit jaar bezoekt de 3-jarige Nathan Ribeiro de kinderopvang van de zending in Senhora do Porto. Hij is vanaf het begin een enthousiast en vrolijk jongetje dat graag aanwezig is, maar dat moeilijk communiceert. Hij kent nog maar weinig woorden en… Lees verder »Nathan
 • Gered van de leegte
  Ik kende U alleen van horen zeggen. Maar nu heb ik U zelf gezien.Job 42:5 – Basisbijbel Mijn naam is Alair Menezes da Silva Filho en ik ben 31 jaar oud. Ik ben getrouwd met Viviane Menezes da Silva Gomes. Zij is 40… Lees verder »Gered van de leegte
 • Verantwoord groente en fruit telen
  In april volgden 11 boeren en medewerkers die groenten en fruit verbouwen in ons Family Farming Project de cursus biologisch groente en fruit telen. De training ging over het gebruik van natuurlijke en milieuvriendelijke oplossingen om plagen en ziekten te bestrijden, zoals bijvoorbeeld… Lees verder »Verantwoord groente en fruit telen
 • Christelijk cultuurcentrum voor kinderen en jongeren in Bahia
  Met onze hulpprojecten ondersteunen wij onder meer een groot aantal gezinnen in de gemeente Vera Cruz. Dit stadje ligt in de staat Bahia. Naast het ondersteunen met voedselpakketten, houden we hier ook kerkdiensten. De hulpprojecten werpen vruchten af. Veel mensen komen tot geloof… Lees verder »Christelijk cultuurcentrum voor kinderen en jongeren in Bahia
 • Dila’s verhaal
  Deze keer beschrijven we een wonder. Misschien denkt u dat we overdrijven, maar wanneer een meisje van nog geen drie jaar oud al vaker longontsteking heeft gehad dan het Braziliaanse voetbalelftal wereldbekers won, begrijpt u dat het niet zomaar een verhaal is.De kleine… Lees verder »Dila’s verhaal
 • Liefdevol opgevangen
  Kellyson Henrique is een peutertje van bijna drie die we opvangen in het dorp Senhora do Porto.Hij woont samen met zijn moeder Cristy, zijn vader Wemerson en zijn broer Steffyson in een armoedige wijk waar veel drugs en drank wordt gebruikt en illegale… Lees verder »Liefdevol opgevangen
 • Training voor het nieuwe schooljaar
  In januari beginnen al onze kinderwerkers het nieuwe schooljaar traditiegetrouw met een week lang cursus. Het thema van dit jaar was: ‘Herkennen en voorkomen van kindermishandeling’. Helaas een heel actueel thema op alle tien de locaties waar wij werken. Dagelijks vangen we 500… Lees verder »Training voor het nieuwe schooljaar
 • Sirley’s bekeringsverhaal
  Ook de 45-jarige Sirley getuigt krachtig van de verandering die in haar leven plaatsvond.Ze is getrouwd met Marcio (34 jaar oud) en moeder van drie kinderen. Hiervan woont alleen de jongste, Carlos Henrique van 16, nog thuis. Sirley’s leven was niet eenvoudig. Ze… Lees verder »Sirley’s bekeringsverhaal
 • Een nieuw begin (verhaal 1)
  Gods almacht is iets fascinerends! De manier waarop Hij de tijd en de geschiedenis beheerst is onverklaarbaar.Ik zeg vaak dat in de hof van Eden Kerst al gepland was. De zondeval van Adam en Eva heeft God immers niet verrast. Noch het falen… Lees verder »Een nieuw begin (verhaal 1)
 • Verhaal 2 – Otervado Patrício
  “Mijn naam is Otervado. Ik ben geboren en opgegroeid in Torra, een arme wijk in de stad Sabinópolis. Sinds mijn kindertijd maken de projecten van de E.Z.B. deel uit van mijn leven. Ik ging naar het kindercentrum en het jeugdcentrum, en mijn ouders… Lees verder »Verhaal 2 – Otervado Patrício
 • Verhaal 3 – Marinah Souza
  Ik hou van heldenverhalen. Een held ontvangt een speciale opdracht, verlaat zijn vertrouwde omgeving, en komt altijd op een punt dat hij beproefd wordt. Dit is het moment dat hij zichzelf tegenkomt, pijn en verlies ervaart, maar ook het moment dat hij gevormd… Lees verder »Verhaal 3 – Marinah Souza
 • Sabinópolis, september 2021
  We hebben een almachtig God!Realiseert u zich dat ons vertrouwen in God evenredig is aan het beeld, dat we van God hebben? Als het beeld dat we van Hem hebben, beperkt en klein is, missen we de visie op zijn grootheid, almacht en… Lees verder »Sabinópolis, september 2021
 • De situatie in Carmésia
  De scholen en onze dagopvang zijn nog steeds gesloten vanwege corona. We maken ons grote zorgen over het gebrek aan onderwijs dat de kinderen oplopen tijdens deze lockdown-periode. Om de achterstanden te verminderen hebben we nieuwe lesmethoden gemaakt, waarmee de kinderen thuis aan… Lees verder »De situatie in Carmésia
 • Materlândia – Terug naar heropening
  Materlândia maakt grote stappen om de coronapandemie achter zich te laten. Het vaccineren gaat erg voorspoedig. Op dit moment zijn alle mensen van 25 jaar en ouder tenminste één keer ingeënt. Voor onze medewerkers is er in september een 2e vaccinatieronde. We maken… Lees verder »Materlândia – Terug naar heropening
 • Geestelijke groei in Rio Vermelho
  De geschiedenis laat zien dat mensen in moeilijke tijden, zoals bijvoorbeeld tijdens een pandemie, meer openstaan voor zingeving. Tijdens een periode van zelfreflectie stellen meer mensen vragen over geloof, heiligheid en eeuwigheid. Ook in Rio Vermelho zijn meer mensen zoekend. De plaatselijke kerk… Lees verder »Geestelijke groei in Rio Vermelho
 • Het onderwijs
  Ook het onderwijs heeft veel te lijden door corona. Alle scholen in het land zijn al meer dan een jaar gesloten en veel lessen zijn komen te vervallen. We spraken met Simone Leão, secretaris van Onderwijs in de gemeente Sabinópolis, die de problemen… Lees verder »Het onderwijs