Ga naar de inhoud

Nieuws

Sabinópolis, juni 2024

Familie

Eind april heb ik deelgenomen aan het voorbereidingsweekend van World Servants en hun partnermeeting. Wat was het goed om met zo’n enthousiaste en gemoedelijke groep mensen samen te zijn. Mensen die graag anderen, ver weg en dichtbij, tot zegen willen zijn. Eén van de onderwerpen die we bespraken is: Waarom moeten we ons bekommeren om degenen die lijden?

Er zijn veel antwoorden op deze vraag. We kunnen het doen uit compassie, om ons beter te voelen, om ons niet langer ongemakkelijk of lastiggevallen te voelen of om goed over te komen in de publieke opinie (of misschien heb je zelf nog een heel ander antwoord).

We hebben vaak de neiging om de wereld om ons heen in hokjes te verdelen. Om mensen onder te verdelen in groepen. Bijvoorbeeld in Europeanen, Afrikanen en Aziaten. Of we maken onderscheid tussen mannen en vrouwen, tussen Brazilianen en Nederlanders, tussen blanken en zwarten, rijken en armen, analfabeten en geletterden, of tussen mensen met een praktisch beroep en anderen die meer theoretisch werk doen.

Deze onderverdeling zorgt voor verschillende leefwerelden, waarin we eigenlijk alleen gelijkgestemden tegenkomen. We voelen ons al snel ongemakkelijk als we in een leefwereld terecht komen waar we niet bekend mee zijn. Het maakt ons koel en afstandelijk tegenover mensen die anders leven of anders denken. Sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze beweren dat deze afstand nodig is om zichzelf of de eigen cultuur te beschermen.

Ook als mensen het zichtbaar slechter hebben dan wijzelf wekt het lijden van de ander bij ons geen medelijden op. We identificeren ons simpelweg lang niet altijd met anderen. We kruipen liever terug in onze eigen veilige wereld.

Dit is echter niet Gods plan. Paulus zegt heel nadrukkelijk: Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. (…) Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden. (Galaten 3:26 en 28 HTB).

Met andere woorden, Paulus maakt duidelijk dat degenen die Jezus als Heer hebben aangenomen kinderen van God zijn – ze horen bij Hem. We zijn gelijkwaardig en we zijn allemaal familie door Hem.

Ik geef om mijn familie – zij zijn waardevol voor mij (en nog meer voor God). Ik kan niet rusten als iemand in mijn familie lijdt. Ik kom in actie als iemand in mijn familie onrecht wordt aangedaan. Liefde vereist actie.

God geeft nog veel meer om ons, dan ik om mijn familie. Hij stuurde zelfs Zijn zoon om ons te redden en ons tot Zijn kinderen te maken. Kunnen wij dan ongevoelig blijven en wegkijken als veel van onze familieleden getroffen worden door moeiten en ellende?

De apostel Johannes had gelijk toen hij schreef: Vrienden, wij moeten ophouden te zéggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. (1 Johannes 3:18 HTB). Johannes roept ons op om alles wat we zeggen ook te voelen en ernaar te handelen. Laat het liefde zijn – naar het voorbeeld van Jezus – die ons naar anderen toe beweegt.

In Hem verbonden,

Daniël en Silene


 

 • Diamanten huwelijk
  Op 23 juni zijn Nico en Trijnie D.V. 60 jaar getrouwd. Inmiddels is het 58 jaar geleden dat ze naar Brazilië gingen om Gods roeping te volgen. We zijn God enorm dankbaar voor dit prachtige paar. We mogen ze kennen als mooie, lieve… Lees verder »Diamanten huwelijk
 • Schooljaar afsluiting
  Aan het einde van het schooljaar houden de kinderdagverblijven altijd een feestelijke meeloopdag. Op die dag worden vaders, moeders en verzorgers van de jonge kinderen uitgenodigd om te komen kijken wat hun kinderen dit jaar hebben geleerd. Het kinderdagverblijf in Paulistas had als… Lees verder »Schooljaar afsluiting
 • Gebedsverhoring
  Sinds het begin van het schooljaar vangen we de 3-jarige Izadora op in ons kindercentrum in Senhora do Porto. Izadora had grote moeite om te wennen aan het kindercentrum. Ze huilde tranen met tuiten, zowel bij binnenkomst als wanneer ze weer naar huis… Lees verder »Gebedsverhoring
 • Feest in Euxenita
  Eind april hield de kerk in het dorp Euxenita een feestelijke gemeentedag. Deze zonnige zondagochtend begon met samen koffie drinken en elkaar ontmoeten, waarna een dienst volgde met veel lofzang en aanbidding. Het mooiste moment was toen de gemeente zich vervolgens verzamelde rond… Lees verder »Feest in Euxenita
 • Gebedsverzoek
  Al in 2010 begon onze kerk in Guanhães met het organiseren van kinderkerkdiensten. Kinderen leren er spelenderwijs over het evangelie met behulp van toneelstukjes en uitleg, zingen christelijke liedjes, doen speciale activiteiten en spelletjes en krijgen als afsluiting van de dienst altijd een… Lees verder »Gebedsverzoek
 • Sabinópolis, maart 2024
  Goed nieuws! Het boek Efeziërs is gericht aan de kerk van Efeze, maar het is ook heel goed toepasbaar op de kerk van de 21e eeuw. Paulus begint de brief met zijn begroeting (Ef. 1:1-2), en prijst vervolgens de goedheid van God (Ef.… Lees verder »Sabinópolis, maart 2024
 • Vrij om te aanbidden
  Mijn naam is Ada, en ik woon in Guanhães. Op mijn zeventiende werd ik gedoopt, en ondanks mijn fouten en tekortkomingen weet ik dat ik elke dag mag groeien in geloof. De doop zelf heeft een prachtige betekenis, maar het is geen eindpunt.… Lees verder »Vrij om te aanbidden
 • Geworteld
  Van 10 tot 13 februari organiseerden we voor de 23e keer een jeugdcongres in de stad Sabinópolis. Het thema dit jaar was ‘Geworteld’, gebaseerd op de tekst van Paulus aan de gemeente in Kolosse: ‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen,… Lees verder »Geworteld
 • Meer dan onderwijscentrum
  In het binnenland van Minas Gerais, verscholen tussen glooiende heuvels en weelderige bossen, ligt het plaatsje Paulistas, een dorpje met ongeveer 4.400 inwoners.In dit dorpje staat één van de kinderdagverblijven van de EZB. Kwetsbare kinderen uit arme gezinnen, vinden hier een veilige plek.… Lees verder »Meer dan onderwijscentrum
 • Gustavo’s bekering
  Een andere gebeurtenis tijdens het jeugdcongres in Guanhães was de bekering van de 16-jarige Gustavo. Gustavo komt uit een ontwricht gezin met gescheiden ouders. Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug met een aan alcohol verslaafde stiefvader. Het gezin had lange tijd… Lees verder »Gustavo’s bekering
 • Sabinópolis, december 2023
  VREDE OP AARDE? “Plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.” – Lukas 2:13, 14. Een definitie van… Lees verder »Sabinópolis, december 2023
 • Het Carmésia-kamp
  “maar waar de zonde overvloedig was, werd de genade des te overvloediger” Romeinen 5:20BHallo, mijn naam is Brandon Carvalho. Ik ben 24 jaar oud en verloofd met Nádia. Ik volg een administratieve opleiding en ik ben christen.Ik was niet altijd een man die… Lees verder »Het Carmésia-kamp
 • Een nieuwe kans
  In mei 2022 kregen we vanuit het centrum voor sociale bijstand het verzoek om een jongetje van 14 maanden op te nemen in onze kinderopvang. We legden contact met de moeder, Angela, een vrouw van 43 jaar, moeder van 3 kinderen en oma… Lees verder »Een nieuwe kans
 • De gemeente in Bahia bestaat 45 jaar
  Al 45 jaar is de kerk actief in de stad Vera Cruz in Bahia, waar ze door middel van straatevangelisatie, kerkdiensten en maatschappelijke hulpprojecten de liefde van Christus zichtbaar maken. Tegenwoordig heeft de gemeente iets meer dan 190 leden en hebben ze een… Lees verder »De gemeente in Bahia bestaat 45 jaar
 • De terugkeer van de zendingsfamilie
  Als kind wilde ik al zendeling worden en mijn hele leven, tijd en moeite gebruiken om het evangelie te prediken. Om deze roeping te vervullen verliet ik mijn stad en ging op 18-jarige leeftijd naar de bijbelschool om theologie te studeren en me… Lees verder »De terugkeer van de zendingsfamilie
 • Sabinópolis, september 2023
  Honger, maar naar wat? In Johannes 4 spreekt Jezus met een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron. De schrijver maakt hier een paar interessante opmerkingen. In vers 6 lezen we dat ‘Jezus, vermoeid als hij was van de reis, ging zitten bij de bron;… Lees verder »Sabinópolis, september 2023
 • Layane
  Mijn naam is Layane, ik ben 21 jaar oud en ik wil je iets vertellen over de weg die ik heb afgelegd tot mijn bekering.Als kind ging ik regelmatig met mijn ooms naar de kerk en bezocht ik de zondagsschool. Later ging ik… Lees verder »Layane
 • Caique getuigt
  Een paar maanden geleden deelden we het verhaal van Caique met jullie. Hij en zijn vriend Gusttavo hadden heel veel moeite gedaan om geld te verzamelen zodat ze in februari naar het jeugdcongres konden.Het thema was ‘Tot wanneer?’ Deze vraag werd vanuit verschillende… Lees verder »Caique getuigt
 • Zumba in het Almas project
  Het Almas-project draait al meer dan 6 jaar onafgebroken in de stad Guanhães. Via workshops, gegeven door vrijwilligers, leggen we contacten met de mensen uit de omgeving. Je kunt leren gitaarspelen of drummen, voetballen, bijles krijgen en nog veel meer.Er kwamen echter nauwelijks… Lees verder »Zumba in het Almas project
 • Sabinópolis, juni 2023
  Daarom werd Hebron voor Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, tot erfelijk bezit tot op deze dag, omdat hij erin volhard had de HEERE, de God van Israël, na te volgen. – Jozua 14:14 (HSV) We leven in een tijd waarin je… Lees verder »Sabinópolis, juni 2023
 • Van misbruik naar genezing
  Onlangs deelde Maria Alice haar getuigenis in diverse groepen in onze gemeentes. Ze is als 14 jarige misbruikt door haar broer en raakte zwanger. Drie dagen na haar 15e verjaardag beviel ze van een zoon. Je 15e verjaardagsfeest is een groot iets in… Lees verder »Van misbruik naar genezing