Meteen naar de inhoud

Nieuws

Sabinópolis, december 2022

Een zoon is ons gegeven

Oscar en Melina van Eijk

In feite is de geboorte van kinderen niets nieuws. Vanaf het begin van de schepping was dit al het doel van de Schepper. Natuurlijk is elke geboorte voor het eigen gezin wel heel speciaal en een reden voor feest en vreugde.

Verhalen in de bijbel over de situatie rond een geboorte zijn soms erg indrukwekkend, zoals bijvoorbeeld toen Mozes geboren werd of Samuël. Maar er is één geboorte die meer dan bijzonder is: de geboorte van Jezus. Een mijlpaal in de geschiedenis. We delen ons verleden er zelfs mee in. Als we het over de geschiedenis hebben is deze periode opgedeeld in een tijd voor Christus en een tijd na Christus.
En dat is een mooi uitgangspunt, want Jezus werd geboren om de geschiedenis te veranderen! Zijn geboorte was al aangekondigd kort na de zondeval in het paradijs. (Gen 3:15).
Het volk van God, de afstammelingen van Abraham, keken uit naar de beloofde Messias, duidelijk geprofeteerd door Jesaja, Micha, Hosea en andere oudtestamentische profeten.

De profetieën zijn vervuld! De engel Gabriël ging naar Maria, een jonge maagd, om haar te vertellen dat zij zwanger zal worden en een zoon zal baren. Hij zei: ‘Geef hem de naam JEZUS, want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden’ (Mat. 1:21), en in Lukas lezen we nog dat Hij: ‘Zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden… Hij zal koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn heerschappij zal geen einde komen’. De ‘beloofde jongen’ wordt geboren in Bethlehem, in een stal zoals aangekondigd en op dat moment duikt er een nieuw verhaal op.

Er kwam namelijk geen Messias die als politiek activist de Joden zou bevrijden van de Romeinse onderdrukking. Zijn missie was veel belangrijker. Jezus kwam om de mensen te bevrijden van een rijk dat nog onderdrukkender was dan het Romeinse rijk: het rijk van de duisternis (Kol.1:13), waar mensen dood zijn door hun overtredingen en zonden (Ef.2:1). Hij kwam om ons te verlossen en over te plaatsen naar een ander Koninkrijk, waar Hij regeert en de macht heeft om ons te bevrijden van de duisternis, onze zonden te vergeven en waar we samen met Hem mogen leven. Dat is een ander niveau van leven! Een ander perspectief op de toekomst. We mogen weer hoop hebben, want er ligt een toekomst voor ons.

Ook in ons dagelijks leven zijn we getuige van bevrijdingen. Van veranderingen in de levensgeschiedenis van veel mensen die Jezus als redder hebben aangenomen. Ze zijn bevrijd van zonden, verslavingen, leegte en onderdrukking. Hun levens zijn veranderd dankzij de komst van Jezus naar deze wereld om ons te bevrijden.

Misschien mis je ook perspectief en leef je niet het leven waar de Beloofde regeert. Ik nodig je uit om de veranderende kracht van Jezus ook in jouw leven te gaan ervaren.
Laat de kerstboodschap steeds reëler worden in het leven van mensen. Of het nu in Brazilië, Nederland, België of waar dan ook is. Dan beleven we een échte kerst!

We wensen je gezegende kerstdagen en een nieuw jaar vol perspectief en leiding van de Heer!

In liefde verbonden,

Oscar en Melina


 

 • Gered om te redden
  Mijn naam is Emili Rodrigues Rocha en ik kwam tot geloof door een evangelisatieproject van Nico en Trijnie van Eijk in Sabinópolis, de plaats waar ik ben geboren en getogen, in het binnenland van Minas Gerais. Van mijn 7e tot mijn 13e volgde… Lees verder »Gered om te redden
 • Glimlach herstellen
  Uit een grootschalig onderzoek naar mondhygiëne dat in Brazilië werd gehouden bleek dat6% van de 5-jarige kinderen al tandvleesproblemen heeft. Dit wordt veroorzaakt door onregelmatig en slecht poetsen.Doordat de kindercentra vanwege corona enige tijd gesloten moesten blijven, waren de vaste routines rond persoonlijke… Lees verder »Glimlach herstellen
 • Sponsorloop
  Op 12 november werd in het bos tussen Gieten en Borger de sponsorwandeltocht voor de EZB gelopen. De organisatie was in handen van de Pinkstergemeente Stadskanaal en stichting Hands to Help. Dit jaar was het doel om geld in te zamelen om voedselpakketten… Lees verder »Sponsorloop
 • Ter nagedachtenis aan Elma Steenbeek
  Onze geliefde en gewaardeerde vriendin en medewerkster Elma is afgelopen 7 november door de Heer thuisgehaald. Zonder lijden is ze heen gegaan, in het bijzijn van Ronald en de kinderen. Ronald en Elma hebben ruim twintig jaar met ons samengewerkt in de zending.Ze… Lees verder »Ter nagedachtenis aan Elma Steenbeek
 • De belangrijkste gebeurtenis uit mijn leven…
  Ik, Josane, ben geboren in een christelijk gezin, maar aangetrokken door de dingen van deze wereld nam ik afstand. Ik woonde jaren op mezelf. Koppig en eigenwijs ging ik mijn eigen gang. Als ik nu terugkijk zie ik dat ik God losliet, maar… Lees verder »De belangrijkste gebeurtenis uit mijn leven…
 • Sabinópolis, september 2022
  Vruchtdragen in tegenspoedUit het verhaal over de genezing van Naäman (2 Koningen 5), kunnen we veel leren. Dit verhaal is de moeite van het lezen waard. De tekst is vrij duidelijk over wie Naäman was, maar ik zou onze aandacht willen richten op… Lees verder »Sabinópolis, september 2022
 • Tandartsen
  De bewoners van de wijk Nova Pousada in Sabinópolis wachtten twee coronajaren lang met smart op de terugkomst van het Nederlandse tandartsenechtpaar Gisela en Jan Plugge. Op 16 mei arriveerden zij dan eindelijk; vol energie en met een groot verlangen om de gemeenschap… Lees verder »Tandartsen
 • Lúcia
  Voor ik gevraagd werd om bij de EZB te komen werken, kende ik het werk al omdat ik er deel van uitmaakte. Ik was leerling op de school in Sesmaria (plattelandsgebied bij Sabinópolis). Van mijn twaalfde tot mijn tweeëntwintigste woonde ik in de… Lees verder »Lúcia
 • Hulp van jongeren
  We zijn als zendingsorganisatie erg dankbaar voor alle steun, financiële gaven en gebeden die we mogen ontvangen om dit werk te doen. Hoewel er heel veel verschillende initiatieven plaatsvonden, waar we God en u allen ongelooflijk dankbaar voor zijn, willen we hier graag… Lees verder »Hulp van jongeren
 • Maio Laranja
  In Brazilië is de meimaand “Maio Laranja”. Letterlijk vertaald betekent dit ‘mei oranje’. Het symbool van deze campagne is een oranje gerbera. In Brazilië is dit een populaire, maar erg kwetsbare bloem. Maio Laranja is een landelijke campagne tegen seksueel misbruik en uitbuiting… Lees verder »Maio Laranja
 • Sabinópolis, juni 2022
  God breekt niet in In onze hulpprojecten komen we regelmatig in aanraking met criminaliteit.Onze kindercentra, verschillende buurthuizen en zelfs de locatie waar we met alleenstaande vrouwen in Sabinópolis werken, zijn allemaal al eens het doelwit geweest van inbraken en vandalisme. Helaas komt dit… Lees verder »Sabinópolis, juni 2022
 • Nathan
  Sinds begin dit jaar bezoekt de 3-jarige Nathan Ribeiro de kinderopvang van de zending in Senhora do Porto. Hij is vanaf het begin een enthousiast en vrolijk jongetje dat graag aanwezig is, maar dat moeilijk communiceert. Hij kent nog maar weinig woorden en… Lees verder »Nathan
 • Gered van de leegte
  Ik kende U alleen van horen zeggen. Maar nu heb ik U zelf gezien.Job 42:5 – Basisbijbel Mijn naam is Alair Menezes da Silva Filho en ik ben 31 jaar oud. Ik ben getrouwd met Viviane Menezes da Silva Gomes. Zij is 40… Lees verder »Gered van de leegte
 • Verantwoord groente en fruit telen
  In april volgden 11 boeren en medewerkers die groenten en fruit verbouwen in ons Family Farming Project de cursus biologisch groente en fruit telen. De training ging over het gebruik van natuurlijke en milieuvriendelijke oplossingen om plagen en ziekten te bestrijden, zoals bijvoorbeeld… Lees verder »Verantwoord groente en fruit telen
 • Christelijk cultuurcentrum voor kinderen en jongeren in Bahia
  Met onze hulpprojecten ondersteunen wij onder meer een groot aantal gezinnen in de gemeente Vera Cruz. Dit stadje ligt in de staat Bahia. Naast het ondersteunen met voedselpakketten, houden we hier ook kerkdiensten. De hulpprojecten werpen vruchten af. Veel mensen komen tot geloof… Lees verder »Christelijk cultuurcentrum voor kinderen en jongeren in Bahia
 • Dila’s verhaal
  Deze keer beschrijven we een wonder. Misschien denkt u dat we overdrijven, maar wanneer een meisje van nog geen drie jaar oud al vaker longontsteking heeft gehad dan het Braziliaanse voetbalelftal wereldbekers won, begrijpt u dat het niet zomaar een verhaal is.De kleine… Lees verder »Dila’s verhaal
 • Liefdevol opgevangen
  Kellyson Henrique is een peutertje van bijna drie die we opvangen in het dorp Senhora do Porto.Hij woont samen met zijn moeder Cristy, zijn vader Wemerson en zijn broer Steffyson in een armoedige wijk waar veel drugs en drank wordt gebruikt en illegale… Lees verder »Liefdevol opgevangen
 • Training voor het nieuwe schooljaar
  In januari beginnen al onze kinderwerkers het nieuwe schooljaar traditiegetrouw met een week lang cursus. Het thema van dit jaar was: ‘Herkennen en voorkomen van kindermishandeling’. Helaas een heel actueel thema op alle tien de locaties waar wij werken. Dagelijks vangen we 500… Lees verder »Training voor het nieuwe schooljaar
 • Sirley’s bekeringsverhaal
  Ook de 45-jarige Sirley getuigt krachtig van de verandering die in haar leven plaatsvond.Ze is getrouwd met Marcio (34 jaar oud) en moeder van drie kinderen. Hiervan woont alleen de jongste, Carlos Henrique van 16, nog thuis. Sirley’s leven was niet eenvoudig. Ze… Lees verder »Sirley’s bekeringsverhaal
 • Een nieuw begin (verhaal 1)
  Gods almacht is iets fascinerends! De manier waarop Hij de tijd en de geschiedenis beheerst is onverklaarbaar.Ik zeg vaak dat in de hof van Eden Kerst al gepland was. De zondeval van Adam en Eva heeft God immers niet verrast. Noch het falen… Lees verder »Een nieuw begin (verhaal 1)
 • Verhaal 2 – Otervado Patrício
  “Mijn naam is Otervado. Ik ben geboren en opgegroeid in Torra, een arme wijk in de stad Sabinópolis. Sinds mijn kindertijd maken de projecten van de E.Z.B. deel uit van mijn leven. Ik ging naar het kindercentrum en het jeugdcentrum, en mijn ouders… Lees verder »Verhaal 2 – Otervado Patrício