Nieuws

Sabinópolis, december 2020

Geliefde medestrijders,

Bij het ouder worden komt het vaak voor dat de ogen minder worden en de hulp van een bril of contactlenzen noodzakelijk is. Sommige mensen kiezen er zelfs voor om de ogen te laten laseren. Ook ik (Daniel) heb steeds meer problemen met mijn zicht. Ik ben in afwachting van een nieuwe bril, waardoor ik straks geen last meer heb van bijziendheid, een cilindrische afwijking en verziendheid. Met behulp van multifocale glazen (waar je de eerste tijd behoorlijk aan schijnt te moeten wennen) hoop ik het zicht terug te krijgen. Ik hoop dat mijn bril snel klaar is, want het is worstelen om het computerscherm te zien en deze tekst te schrijven.

Dit doet me denken aan twee bijbelgedeelten die gaan over “zien”. De eerste is te vinden in Hebreeën 12: 1-2 (NBG), die ons aanmoedigt om “met volharding de wedloop te lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs.”
We worden niet alleen aangespoord om te gaan, maar om te gaan met een doel voor ogen, namelijk Jezus, onze leidsman en voleinder van het geloof. Het is erg moeilijk om “met volharding de wedloop te lopen” zonder het pad en het uiteindelijke doel goed te zien.

De tweede passage is te vinden in 2 Korintiërs 3:18 (NBV), waar staat: “Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.” Het is een prachtige tekst die de waarheid van persoonlijke verandering bevestigt, door na te denken over de luister van de Heer. En deze persoonlijke verandering vindt plaats op een bijzondere manier: de Engelse vertaling noemt het “steeds toenemende glorie” – met andere woorden, hoe meer we bezig zijn met geloofszaken, hoe meer we worden veranderd door een toenemende spiraal van glorie. Maar let op: We worden veranderd “naar Zijn beeld”, dat wil zeggen naar het beeld van degene die we aanschouwen of bekijken. Dit is niet zomaar een verandering, maar een reproductie van het beeld van Jezus in onszelf.

Met kerst vieren we de geboorte van Jezus, voorgesteld door de baby in de kribbe, bezocht door de herders en magiërs uit het oosten. Het is een prachtige scène! Kerst is een van de favoriete feesten van onze familie. Het is een vreugde om de geboorte van Jezus te herdenken – een beeld van Gods grote liefde voor de mensheid, het sturen van zijn geliefde Zoon met één doel: de mensheid verlossen – want iedereen wordt uitgenodigd om in Christus Jezus te geloven en Hem als Heer en Redder te belijden.

De scène met de baby in de kribbe is echter niet compleet en dit gedeeltelijke beeld kan in onze geest vervormen wie Jezus werkelijk is. Dit kan ons doel van de wedloop veranderen. Dat kind dat werd geboren is de Koning der koningen, Heer der Heren, de Almachtige, die alle autoriteit in het hele universum heeft. In de gelezen teksten is Jezus “Heer” en “de leidsman en voleinder van het geloof”. In Hem (in Jezus) komen alle dingen in alle plaatsen en tijden samen (Efeziërs 1:10). Alle autoriteit behoort Hem toe (Matteüs 28:18 en Efeziërs 1: 20-21).

Jezus is veel meer dan het beeld van de baby in de kribbe. Het kan zijn dat we moeite hebben om goed te zien wie Hij is, waardoor we de wedloop niet succesvol lopen en onze verandering niet plaatsvindt. Misschien moeten we naar een ‘hemelse oogarts’ gaan om onze kijk op Jezus te corrigeren en op de juiste manier veranderd te worden naar een steeds toenemende glorie.

Laten we deze kerst gedenken dat God meer dan 2000 jaar geleden zijn Zoon naar deze aarde zond, zonder dat iets ons zicht op Jezus Christus, onze Heer en Heiland belemmert.

Fijne kerst met de rijke zegeningen van Jezus in 2021.

Daniel & Silene van Eijk


 

 • Een weg banen…
  Slecht onderhoud van openbare wegen, gebrek aan riolering en trottoirs: veilig aankomen bij het kinderdagverblijf in Rio Vermelho is niet eenvoudig. Eén van de wegen naar het gebouw is erg smal en heeft geen trottoir, waardoor moeders en kinderen tussen auto’s en motoren… Lees verder »Een weg banen…
 • Laís en Marcela
  Het leven van dit gezin is nooit gemakkelijk geweest, maar werd een jaar of twee geleden nog ingewikkelder, toen moeder Madalena en haar man scheidden. Madalena bleef achter met hun twee dochters Marcela en Laís. Sinds de scheiding heeft deze jonge vrouw onvermoeibaar… Lees verder »Laís en Marcela
 • Voedselpakketten tijdens de pandemie
  In de afgelopen tijd hebben we elke twee weken voedselpakketten uitgedeeld aan gezinnen waarvan de kinderen werden opgevangen in ons kinderdagverblijf. Deze pakketten bestaan uit o.a. fruit en groenten.We vinden het erg belangrijk om de kinderen regelmatig te zien en te controleren of… Lees verder »Voedselpakketten tijdens de pandemie
 • Paulistas – vrijwilligers en gemeenschapsinitiatief
  Eva Kelly en Caroline, twee medewerksters van het kindercentrum in Paulistas, hebben begin dit jaar in hun vrije tijd een moestuin aangelegd. Hun bedoeling is, om samen met de ouders, sla en andere groenten voor de kinderen te verbouwen. Enkele families hebben hun… Lees verder »Paulistas – vrijwilligers en gemeenschapsinitiatief
 • Wandelactie voor Brazilië
  Als Pinkstergemeente Stadskanaal hadden we 14 november een wandelactie gepland om geld te verzamelen voor het kinderwerk in Brazilië. Door alle corona-maatregelen kwamen er steeds meer beperkingen, maar we werden ook steeds creatiever. Uiteindelijk hebben we met een groep mensen een wandeling gemaakt… Lees verder »Wandelactie voor Brazilië
 • Braziliaanse Berichten – september – 2020
  Bericht van Oscar De Heer is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming.Psalm 116:5 Zachtmoedigheid, rechtvaardigheid en ontferming zijn eigenschappen van God.Er zullen misschien mensen zijn die dit ontkennen of negeren, maar dat verandert niks aan wie Hij is. In… Lees verder »Braziliaanse Berichten – september – 2020
 • Een werktuig in Gods hand
  Paulistas is een van de dorpen waar de bevolking het zwaar heeft vanwege de Corona-pandemie. Al sinds maart is het hele dorp in quarantaine. Veel mensen verloren hun baan en hun inkomen.Alleen drogisterijen en supermarkten zijn nog open en een aantal bars laten… Lees verder »Een werktuig in Gods hand
 • Betrokkenheid vanuit de kerk
  Ook in het stadje Carmésia heeft de pandemie enorme impact op gezinnen die afhankelijk zijn van het kindercentrum. Bijvoorbeeld op de ouders van Marielly Vitória (3 jaar) en João Miguel (5 jaar). De moeder van de kinderen, Patricia Leandra, is huisvrouw en zwanger… Lees verder »Betrokkenheid vanuit de kerk
 • Gebrek tijdens de quarantaine
  In Rio Vermelho zijn de school, het kindercentrum en het buurthuis inmiddels al bijna zes maanden dicht. Al het mogelijke wordt gedaan om de verspreiding van het corona-virus te stoppen.In dorpen als Rio Vermelho heeft dat een enorme impact, omdat veel gezinnen afhankelijk… Lees verder »Gebrek tijdens de quarantaine
 • Omzien naar elkaar
  De pandemie maakt zichtbaar dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Zo is er bijvoorbeeld een enorm kwaliteitsverschil tussen privé- en openbaar onderwijs, heeft lang niet iedereen dagelijks voldoende voedsel en is er ook niet voor iedereen dezelfde zorg beschikbaar. Deze sociale ongelijkheid is… Lees verder »Omzien naar elkaar
 • Nieuwe manieren van lesgeven
  Thuisonderwijs is een enorme uitdaging voor zowel kinderen als hun ouders. In Brazilië wordt er door de overheid geen eisen gesteld aan het onderwijs, waardoor ouders er altijd al voor konden kiezen om thuisonderwijs te geven. Nu is thuisonderwijs door het corona-virus ineens… Lees verder »Nieuwe manieren van lesgeven
 • Braziliaanse Berichten – juni – 2020
  Bericht van Oscar Sabinópolis, juni 2020 Wat nu? Ongeveer 2 uur geleden ontvingen wij het bericht dat er in Guanhães, 20 km van Sabinópolis, 2 patiënten positief zijn getest op corona. Guanhães is één van de dorpen waar we een kerk hebben. De… Lees verder »Braziliaanse Berichten – juni – 2020
 • Heimwee naar het Kindercentrum
  Pietra (2 jaar) en Vítor (8 jaar) zijn in de steek gelaten door hun moeder. Ze vertrok stiekem uit Rio Vermelho, haar kinderen achterlatend bij haar moeder, oma Soledade. Het lijkt erop dat ze inmiddels weer zwanger is, maar terug naar huis gaan… Lees verder »Heimwee naar het Kindercentrum
 • Agnaldo en zijn hulptroepen
  Nu de samenleving tot stilstand is gekomen vanwege een wereldwijd dodelijk virus dat rondwaart, worden vooral arme en zieke mensen zwaar getroffen. Veel mensen hebben niet voldoende voedsel of geld om deze periode te overleven. In Sabinópolis zijn drie medewerkers opgestaan die het… Lees verder »Agnaldo en zijn hulptroepen
 • Gebrek aan gezondheidszorg
  Eind maart, toen de corona-epidemie de eerst slachtoffers maakte in Brazilië, bleek dat er nauwelijks persoonlijke beschermingsmiddelen waren voor het medisch personeel in de ziekenhuizen. En al helemaal niet bij de zeven kleine ziekenhuisjes in de dorpen waar de EZB werkt. Het blijkt… Lees verder »Gebrek aan gezondheidszorg
 • Het werk in de wijk Almas
  Sinds 2011 werkt de EZB ook in de arme wijk Almas in Guanhães. De kerk in Guanhães begon laagdrempelig met kennismaken met de inwoners in deze wijk. Door middel van een programma met verhalen en spelletjes kregen ze contact met een grote groep… Lees verder »Het werk in de wijk Almas
 • Terug in Nederland
  Dit keer een blog vanuit Nederland… Zoals jullie weten is ook Brazilië getroffen door corona. President Bolsonaro heeft vorige week de noodtoestand uitgeroepen. Dit houdt in dat alle kindercentra voor onbepaalde tijd gesloten zijn, de winkels zijn dicht en ook kerkdiensten en bijbelstudiegroepen… Lees verder »Terug in Nederland
 • Braziliaanse Berichten – januari – 2020
  We doen het niet voor onszelf! Het jaar 2020 is al enkele maanden onderweg. Dit jaar werkt de EZB al 52 jaar in Brazilië! Prijs de Heer! Al die jaren zijn we verschillende keren benaderd op straat voor een praatje. Soms werden we… Lees verder »Braziliaanse Berichten – januari – 2020
 • Familiefeest in Materlândia
  Een goede manier om de band tussen kinderen en hun familie te ontwikkelen is het samen spelletjes doen. Spelen met kinderen wordt in arme gemeenschappen in Brazilië echter gezien als tijdverspilling. Brazilië was in de vorige eeuw een kolonie. Deze tijd van arbeidsuitbuiting… Lees verder »Familiefeest in Materlândia
 • Maria Vitória
  De vierde verjaardag van Maria Vitória werd gevierd met alle kinderen die aanwezig waren in het kindercentrum in Materlândia. Haar moeder, Maria Helena heeft een kleine bakkerij in de stad en haar specialiteiten zijn onder meer koekjes, cake en brood, maar ook kruiden… Lees verder »Maria Vitória
 • Kerstmis op het postkantoor
  “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk een ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.” (Mattheüs 2:2) In december had het kindercentrum in Senhora do Porto een feestje om het project “Jezus, Koning voor altijd”… Lees verder »Kerstmis op het postkantoor