Meteen naar de inhoud

Nieuws

Sabinópolis, maart 2023

Maar blijf kalm en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. – Genesis 45:5

Het verhaal van Jozef is fascinerend en wordt verteld in Genesis vanaf hoofdstuk 37. Het is interessant om te zien dat Stefanus in zijn toespraak in het Sanhedrin ook verwijst naar Jozef (Handelingen 7: 8-16).

Deze samenvatting van Stefanus laat ons zien dat Jozef geen gemakkelijk leven had. Hij zegt duidelijk dat Jozef door zijn broers werd benijd en als slaaf werd verkocht in Egypte. Jozef leed niet vanwege dingen die hij had veroorzaakt, maar vanwege het kwaad dat anderen hem hadden aangedaan. Toen hij nog jong was, werd hij verraden door zijn broers, en moest hij leven als slaaf.

Veel mensen in deze wereld lijden door problemen die ze niet zelf hebben veroorzaakt. Ook hen wordt onrecht aangedaan. Veel kinderen hebben niet het voorrecht geboren te worden in gezinnen met voldoende liefde, zorg, voedsel en onderdak. Daardoor leven velen in ellendige omstandigheden.

We zien echter drie stabiele factoren in het leven van Jozef die zijn lot hebben veranderd. De eerste hiervan is God. Handelingen 7:9-10 zegt: ‘Maar God was met hem en verloste hem uit al zijn moeilijkheden, door Jozef gunst en wijsheid te schenken.’ Dit gebeurde niet op een ‘magische manier’, maar door de wandel van Jozef met God. Hoe belangrijk is het om God op de eerste plaats in ons leven te hebben – hoe essentieel is het om opnieuw geboren te worden om nieuw leven in Christus Jezus te ontvangen en kinderen van God te zijn (1 Johannes 3:1-2). God wil positief ingrijpen in het leven van ieder van ons, om ons te redden, te bevrijden, te sterken, op te bouwen en vruchtbaar te maken.

De tweede factor is Jozef zelf. Nergens lezen wij dat hij tegen God morde of ongepast handelde om zijn frustraties en lijden te uiten. Integendeel, Jozef wist dat God met hem was, en hij leefde integer voor God en voor mensen. Dit is duidelijk te zien toen de vrouw van Potifar hem lastig viel, en hij wijselijk antwoordde (Gen. 39:9): ‘Er is niemand hier in huis belangrijker dan ik, en hij (Potifar) heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo’ n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’ Jozef begreep wie God was en wie hij was in God, en hij handelde daarnaar.

De derde factor zijn de mensen om hem heen. We zien hoe ze handelen en omgaan met Jozef, en hoe God dit gebruikte voor Zijn plan. Dit zijn onder meer zijn broers, Potifar en zijn vrouw, de gevangenbewaarder, de schenker en de bakker en Farao. Velen ‘pushten’ Jozef negatief, anderen juist positief, zoals Potifar, de schenker (met enige vertraging) en Farao.

Ook voor ons is dit bijbelverhaal een leermoment. Ook wij kunnen mensen die lijden vertellen over het goede nieuws, zodat zij het voorrecht hebben om met de Heer te wandelen. God houdt van hen en wil zich aan iedereen bekend maken. Deze kennis van God zal hen helpen om beslissingen te nemen die door God worden geleid – net zoals Jozef, die zelfs in ongunstige omstandigheden op God blijft vertrouwen. Wij kunnen ook degenen zijn die onze kinderen ‘aanmoedigen’ in de richting van Gods plan voor hun leven, door positieve relaties te stimuleren, voor ze te bidden, te zorgen, ze te steunen, te koesteren en ze voor te leven.

Als EZB verlangen we er naar om, met hulp en wijsheid van onze Heer en Heiland Jezus Christus, van waarde te zijn in het leven van onze kinderen, familie, vrienden en naasten. Dit alles heeft als doel dat Gods liefde door ons heen zichtbaar zal zijn bij alles wat we doen. Doe je mee?

Daniël & Silene van Eijk


 

 • Medewerkerstraining
  Eind januari was er in Sabinópolis een vierdaagse training voor de medewerkers van de kinderdagverblijven en de wijkcentra. Naast gerenommeerde sprekers als psychiater Marli Andradas en onderwijsdeskundige professor Paulo do Bem hield ook Nico van Eijk een lezing. Hij vertelde over Handelingen 13,… Lees verder »Medewerkerstraining
 • Toerusten van gezinnen
  Vanuit het wijkcentrum van Nova Pousada is een speciaal project opgezet om gezinnen hulp te bieden bij opvoeding, relaties en sociale contacten in de omgeving.Ongeveer 50 gezinnen in de wijk Bairro, waar veel arme mensen wonen, maken hier gebruik van.Een van de deelnemers… Lees verder »Toerusten van gezinnen
 • Getuigenis Brandon
  Mijn naam is Brandon. Ik ben 23 jaar en lid van de gemeente in Sabinópolis. Sinds kort maak ik deel uit van de jeugdleiding. Mijn leider Wilson daagde mij in oktober uit voor een ‘keerpunt’ in mijn leven. Hij had het over een… Lees verder »Getuigenis Brandon
 • Jeugdcongres 2023
  In februari is Brazilië in de ban van carnaval. Het is het grootste volksfeest van het land. Tijdens deze periode zijn de meeste Brazilianen samen met hun vrienden, dragen kostuums en 4 of 5 dagen lang gaan alle remmen los. Er wordt volop… Lees verder »Jeugdcongres 2023
 • Sabinópolis, december 2022
  Een zoon is ons gegeven… In feite is de geboorte van kinderen niets nieuws. Vanaf het begin van de schepping was dit al het doel van de Schepper. Natuurlijk is elke geboorte voor het eigen gezin wel heel speciaal en een reden voor… Lees verder »Sabinópolis, december 2022
 • Gered om te redden
  Mijn naam is Emili Rodrigues Rocha en ik kwam tot geloof door een evangelisatieproject van Nico en Trijnie van Eijk in Sabinópolis, de plaats waar ik ben geboren en getogen, in het binnenland van Minas Gerais. Van mijn 7e tot mijn 13e volgde… Lees verder »Gered om te redden
 • Glimlach herstellen
  Uit een grootschalig onderzoek naar mondhygiëne dat in Brazilië werd gehouden bleek dat6% van de 5-jarige kinderen al tandvleesproblemen heeft. Dit wordt veroorzaakt door onregelmatig en slecht poetsen.Doordat de kindercentra vanwege corona enige tijd gesloten moesten blijven, waren de vaste routines rond persoonlijke… Lees verder »Glimlach herstellen
 • Sponsorloop
  Op 12 november werd in het bos tussen Gieten en Borger de sponsorwandeltocht voor de EZB gelopen. De organisatie was in handen van de Pinkstergemeente Stadskanaal en stichting Hands to Help. Dit jaar was het doel om geld in te zamelen om voedselpakketten… Lees verder »Sponsorloop
 • Ter nagedachtenis aan Elma Steenbeek
  Onze geliefde en gewaardeerde vriendin en medewerkster Elma is afgelopen 7 november door de Heer thuisgehaald. Zonder lijden is ze heen gegaan, in het bijzijn van Ronald en de kinderen. Ronald en Elma hebben ruim twintig jaar met ons samengewerkt in de zending.Ze… Lees verder »Ter nagedachtenis aan Elma Steenbeek
 • De belangrijkste gebeurtenis uit mijn leven…
  Ik, Josane, ben geboren in een christelijk gezin, maar aangetrokken door de dingen van deze wereld nam ik afstand. Ik woonde jaren op mezelf. Koppig en eigenwijs ging ik mijn eigen gang. Als ik nu terugkijk zie ik dat ik God losliet, maar… Lees verder »De belangrijkste gebeurtenis uit mijn leven…
 • Sabinópolis, september 2022
  Vruchtdragen in tegenspoedUit het verhaal over de genezing van Naäman (2 Koningen 5), kunnen we veel leren. Dit verhaal is de moeite van het lezen waard. De tekst is vrij duidelijk over wie Naäman was, maar ik zou onze aandacht willen richten op… Lees verder »Sabinópolis, september 2022
 • Tandartsen
  De bewoners van de wijk Nova Pousada in Sabinópolis wachtten twee coronajaren lang met smart op de terugkomst van het Nederlandse tandartsenechtpaar Gisela en Jan Plugge. Op 16 mei arriveerden zij dan eindelijk; vol energie en met een groot verlangen om de gemeenschap… Lees verder »Tandartsen
 • Lúcia
  Voor ik gevraagd werd om bij de EZB te komen werken, kende ik het werk al omdat ik er deel van uitmaakte. Ik was leerling op de school in Sesmaria (plattelandsgebied bij Sabinópolis). Van mijn twaalfde tot mijn tweeëntwintigste woonde ik in de… Lees verder »Lúcia
 • Hulp van jongeren
  We zijn als zendingsorganisatie erg dankbaar voor alle steun, financiële gaven en gebeden die we mogen ontvangen om dit werk te doen. Hoewel er heel veel verschillende initiatieven plaatsvonden, waar we God en u allen ongelooflijk dankbaar voor zijn, willen we hier graag… Lees verder »Hulp van jongeren
 • Maio Laranja
  In Brazilië is de meimaand “Maio Laranja”. Letterlijk vertaald betekent dit ‘mei oranje’. Het symbool van deze campagne is een oranje gerbera. In Brazilië is dit een populaire, maar erg kwetsbare bloem. Maio Laranja is een landelijke campagne tegen seksueel misbruik en uitbuiting… Lees verder »Maio Laranja
 • Sabinópolis, juni 2022
  God breekt niet in In onze hulpprojecten komen we regelmatig in aanraking met criminaliteit.Onze kindercentra, verschillende buurthuizen en zelfs de locatie waar we met alleenstaande vrouwen in Sabinópolis werken, zijn allemaal al eens het doelwit geweest van inbraken en vandalisme. Helaas komt dit… Lees verder »Sabinópolis, juni 2022
 • Nathan
  Sinds begin dit jaar bezoekt de 3-jarige Nathan Ribeiro de kinderopvang van de zending in Senhora do Porto. Hij is vanaf het begin een enthousiast en vrolijk jongetje dat graag aanwezig is, maar dat moeilijk communiceert. Hij kent nog maar weinig woorden en… Lees verder »Nathan
 • Gered van de leegte
  Ik kende U alleen van horen zeggen. Maar nu heb ik U zelf gezien.Job 42:5 – Basisbijbel Mijn naam is Alair Menezes da Silva Filho en ik ben 31 jaar oud. Ik ben getrouwd met Viviane Menezes da Silva Gomes. Zij is 40… Lees verder »Gered van de leegte
 • Verantwoord groente en fruit telen
  In april volgden 11 boeren en medewerkers die groenten en fruit verbouwen in ons Family Farming Project de cursus biologisch groente en fruit telen. De training ging over het gebruik van natuurlijke en milieuvriendelijke oplossingen om plagen en ziekten te bestrijden, zoals bijvoorbeeld… Lees verder »Verantwoord groente en fruit telen
 • Christelijk cultuurcentrum voor kinderen en jongeren in Bahia
  Met onze hulpprojecten ondersteunen wij onder meer een groot aantal gezinnen in de gemeente Vera Cruz. Dit stadje ligt in de staat Bahia. Naast het ondersteunen met voedselpakketten, houden we hier ook kerkdiensten. De hulpprojecten werpen vruchten af. Veel mensen komen tot geloof… Lees verder »Christelijk cultuurcentrum voor kinderen en jongeren in Bahia
 • Dila’s verhaal
  Deze keer beschrijven we een wonder. Misschien denkt u dat we overdrijven, maar wanneer een meisje van nog geen drie jaar oud al vaker longontsteking heeft gehad dan het Braziliaanse voetbalelftal wereldbekers won, begrijpt u dat het niet zomaar een verhaal is.De kleine… Lees verder »Dila’s verhaal