Ga naar de inhoud

Zie, de velden zijn wit om te oogsten!

  • door

Medestrijders,

Jezus zei: “Zie, de velden zijn wit om te oogsten”. Dit woord is deze dagen weer in vervulling gegaan, en we willen u laten delen in onze blijdschap hierover. We hadden in de maand Juni een groep jongelui (25) van een zustergemeente uit Amerika op bezoek, die samen met onze jeugd 12 dagen geevangeliseerd hebben, op scholen en pleinen, huis aan huis en in de gemeentes. Een wonder gebeurde! Bijna duizend mensen namen een beslissing voor de Heer. Geweldig! Nu is ook uw gebed nodig, zodat het zaad dat gezaaid en opgekomen is, niet verloren zal gaan, zoals in de gelijkenis van de zaaier. Dat de gemeentes wijsheid zullen hebben om het op te pakken en de mensen tot discipelen te maken. We brengen dank aan God voor Zijn trouw en goedheid. Wat is Hij groot en machtig; Hij is de Absolute.

Gods rijke zegen toegewenst.

Uw Nico en Trijnie.