Ga naar de inhoud

Weduwenkamp in Sabinopolis

  • door

Een vrolijke, gezellige en opbouwende week vakantie in het Conferentiecentrum te Sabinopolis, dat was wat een groep van 55 weduwen, alleengaanden en gescheiden vrouwen jongstleden beleefden. Ik (Trijnie) organiseerde dit jaarlijkse kamp voor de 15e keer! Het thema was “De vreugde in de Here is je sterkte.” We hadden iedere morgen een ‘stille tijd’ in groepjes, we baden, huilden, zongen, praatten en lachten samen; we hadden een getuigenisavond, een “bonte” avond, deden een toeristische tour naar de historische plaats Diamantina, hadden een “country-dag” en bezochten een semi-internaat. Daar deelden we kadootjes uit aan 200 kinderen en tieners, aan 20 medewerkers en aan 80 moeders. De kinderen zongen voor ons, en tijdens een kort samenzijn met de moeders getuigden enkele dames van de Heer. Twee moeders namen de Heer aan! Verfrist en bemoedigd trokken we weer huiswaarts. Na 15 jaar weduwenwerk constateren we met vreugde, en dankbaarheid aan God dat er in deze jaren een band is ontstaan tussen de vrouwen, dat ze elkaar helpen, bemoedigen en geestelijk opbouwen. Ze ontmoeten elkaar tijdens de maandelijkse samenkomst – waar 50-80 bezoeksters komen – een groep van ca. 20 vrouwen ontmoeten elkaar iedere maandag, als ze handwerken voor de jaarlijkse bazar, en dan is er nog de groep van 20 vrouwen die twee aan twee bezoeken afleggen. Zo is er een heel netwerk gevormd, waarvan zegen uitgaat, waar eenzame vrouwen hun plaats, hun vriendinnen, en hun nieuwe identiteit als vrouw alleen vinden.