Ga naar de inhoud

We hebben een probleem!

  • door
Jongeren in beweging...

Ja, een zeer gezegend probleem. Want naar aanleiding van de afgelopen Jeugdcongressen komen er steeds meer jongeren tot geloof die God serieus willen dienen en erop uit willen gaan om de wereld over Gods liefde en genade te vertellen. Om al deze jonge mensen te begeleiden en te onderwijzen, hebben we meer getrainde en dynamische Brazilianen nodig die de taal en de cultuur van het binnenland hier op hun duimpje kennen. Een aantal jongelui heeft al aangegeven dat ze graag de bijbelschool willen gaan volgen om op die manier nog beter toegerust te worden.
De bijbelschool, opgezet in 2005, is een opleiding van 4 jaar op HBO niveau met als doel: jonge mensen professioneel toe te rusten om de streek waarin wij werken – ongeveer zo groot is als de provincie Utrecht – te bereiken met het evangelie, en om  leiders te trainen die sleutelposities in kunnen nemen binnen het sociale werk. De school wordt geleid door Oscar en Melina van Eijk.
Acht jonge mensen zijn inmiddels afgestudeerd en werken nu als (hulp-)voorgangers in de kerken en als leidinggevenden op verschillende afdelingen van het zendingswerk.
Het is prachtig om de afgestudeerden en de studenten bezig te zien. Wat zijn deze eens zo timide en onzekere jongelui krachtige persoonlijkheden geworden die doelgericht bezig zijn.
Voor de bijbelschool hebben we echter maar drie “pleegouders” die de studie, en kost en inwoning van een student bekostigen. U begrijpt dat we meer sponsors nodig hebben die mee willen helpen dit belangrijke werk te steunen: mensen met visie om de verlorenen te redden. Wij willen u dan ook van harte oproepen om hiervoor mee te gaan bidden. Mogen we op u rekenen?
Foto: Jongeren in beweging…