Ga naar de inhoud

Wat gebeurde in 2008? Lees de bemoedigende verslagen.

  • door
[b]Sabinópolis[/b] We beleefden een gezegend jaar in de gemeente! Binnenkort hebben we de 2e doopdienst dit jaar. Achttien jonge gelovigen worden gedoopt, waaronder Timo (15), de zoon van Oscar en Melina, en Serginho die zwaar alcoholverslaafd was en paniekaanvallen had. Hij werd volledig bevrijd toen hij tot bekering kwam en dient de Heer met veel vreugde en enthousiasme. Spijtig is dat er op het moment niet veel jeugd in de gemeente is. Veel gelovige jongeren trekken weg om te gaan studeren of te werken in de hoofdstad. Toch hadden we een geweldige jeugdavond met 200 aanwezigen, en veel jongeren waren aangesproken.

Ook over het JVC (Jeugdvormingscentrum) hebben we goede berichten! Vorig jaar hebben Simone en ik de belangrijke beslissing genomen dat we de tieners die de 8e klas beëindigd hadden niet meer gaan uitschrijven. We zagen met lede ogen aan dat we het contact met hen verloren, en dat meerdere van hen, in de leeftijd van 14, 15 jaar, zwanger of drugsverslaafd werden. We houden nu – als ze dat willen, wat bij de meesten het geval is – de jongelui in het project, tot circa 18 jaar, zodat we hen in een kritieke periode van hun leven kunnen steunen. God heeft ons gezegend met deze beslissing. Dit jaar hebben 16 jongeren een beslissing genomen om Christus te volgen. Het merendeel was jeugd die we onder de oude regels zouden hebben uitgeschreven. Enkelen van hen evangeliseren nu samen met de leiding van het JVC op scholen. Kort geleden hadden we een jeugdweekend met de tieners van het JVC. Nildo was de spreker. Het was een geweldig weekend en verschillende jongeren hebben hun leven aan de Heer gegeven. Volgend jaar willen we enkele van de bekeerde jongelui (16,17 jaar) inzetten om ons te assisteren bij activiteiten in het JVC. We zijn dankbaar en gemotiveerd! Temidden van veel stormen is 2008 een jaar van overwinning geweest in het JVC. God is trouw!
(Marlion en Simone – voorgangersechtpaar en leiders van het JVC in Sabinópolis)

[b]De bekering van twee tieners van het JVC te Sabinópolis[/b] Carla:
Ik heet Carla en ben 14 jaar. Ik zit in de 8ste klas. Ik kwam als kind van 7 jaar in het kinderdagverblijf, en vanaf die tijd veranderde mijn leven. Ik hoorde van de Heer Jezus, en van zijn liefde voor mij. Ik wilde die liefde ervaren en toen heb ik de grootste en beste beslissing van mijn leven genomen: ik heb de Heer Jezus aangenomen als mijn Verlosser, en als degene die mijn leven zou gaan leiden. Ik was toen 8 jaar. Ana Tereza, de hoofdleidster, bad met mij. Op dat moment veranderde er nog niet veel. Mijn grootste wens was dat mijn vader zou ophouden met drinken en dat mijn ouders tot bekering zouden komen. Ik heb daar twee jaar voor gebeden en ik twijfelde er soms aan of God me niet vergat. Maar ik ontdekte dat ik alleen maar hoefde te geloven en moest volhouden met bidden. God heeft mijn gebed verhoord, in elk geval een gedeelte: mijn vader is 17 april 2006 opgehouden met drinken. En toen verhoorde God nog een gedeelte van mijn gebed: op 8 mei 2007 heeft mijn moeder haar leven aan de Heer Jezus gegeven! Toen ben ik gaan danken! En ik blijf bidden voor de bekering van mijn vader.
Ik heb een heel leuke tienertijd in het Jeugdvormingscentrum. God helpt me. Ik houd er van om te evangeliseren en mijn grootste droom is om als zendelinge in Afrika te werken. Maar tot dan evangeliseer ik mijn klasgenoten die de Heer Jezus nog niet kennen en ik ben blij dat ik mijn vriendin Debora bij de Heer heb mogen brengen.
De beste keuze die je kunt maken in je leven is de keuze voor de Heer!

Debora:
Ik ben Debora, ik ben 14 jaar, en ik ben al in het kinderdagverblijf vanaf mijn 2e jaar. Daar heb ik altijd over de Heer Jezus gehoord. Ik was gehoorzaam en probeerde te doen wat God wilde, maar ik vond dat ik geen christen kon worden, omdat mijn ouders dat niet waren. Toen ik 7 jaar was kwam er een meisje, Carla, in het kinderdagverblijf. Ze werd mijn beste vriendin. Op een gegeven moment kwam zij tot bekering. Ik zag hoe belangrijk dat voor haar was, en hoe zij God diende, dat wilde ik ook! Toen heb ik ook de Heer Jezus aangenomen. Ik ben veranderd. Ik had altijd ruzie met mijn broertje, en dat gaat nu veel beter. Ik vind dat je anderen goed kunt helpen om een beslissing te nemen voor de Heer Jezus. Zoals Carla mij heeft geholpen probeer ik nu mijn zusje van 13 jaar te helpen, ik zie dat ze er al bijna aan toe is om de Heer Jezus aan te nemen. Zo kun je anderen beïnvloeden door middel van je leven met de Heer.

foto: Carla

[b]Wijkgemeente “Torra” – Sabinópolis[/b] God heeft ons dit jaar rijk gezegend in de gemeente en in het wijkcentrum! Enkele hoogtepunten in onze gemeente waren de bekeringen van 6 personen. Belangrijk was ook dat we een meisje uit onze gemeente naar de Bijbelschool konden uitzenden. Vijf mensen werden dit jaar gedoopt, en in het wijkcentrum hadden we een hoogtepunt voor de gezinnen die meedraaien in een van de groepen: een gemeentedag, waar ruim 100 personen aanwezig waren. In de gemeente komen veel tieners, en drie van hen kwamen tot bekering dit jaar. We gaan vol goede moed en vol verwachting ons werk uitbreiden naar de armenwijk “Nova Pousada”, op de top van dezelfde heuvel als die waartegen de huisjes van de wijk “Torra” gebouwd zijn.
(Fransisco en Marlene, leiders wijkcentrum en voorgangers gemeente)

Foto’s: familiefeest in het wijkcentrum: een wedstrijd tussen de vaders en een wedstrijd hardlopen voor de moeders

[b]Senhora do Porto[/b] In het verleden heeft een pater, in woede om de ongehoorzaamheid van zijn parochianen, dit dorp vervloekt. We hebben hier dan ook te kampen met veel demonie. Het is opvallend dat mensen bevrijd worden van vreemde verschijnselen, als ze tot het geloof in de Heer Jezus komen. Een jonge man leefde in totale afzondering, in een donker kamertje. Hij was niet in staat andere mensen onder ogen te komen, dan zijn moeder. Ik zocht hem op, vertelde hem het Evangelie, hij nam de Heer Jezus aan en werd totaal bevrijd. Dit gebeurde naderhand nog eens met een andere jongen. Ik ken nog een paar mensen die op deze manier in afzondering leven, en ook hen ga ik bezoeken. God doen wonderen! Dit jaar kwamen in deze gemeente vier volwassenen en vier jongeren tot de Heer.
We zijn ook in contact met een familie die verwikkeld is in de laagste vorm van spiritisme. Een zoon uit dit gezin werkt als medium in een spiritistisch centrum. Ze zijn vervuild, de oude moeder waste nooit haar haar. Toen ze zich bekeerde hebben Nilcélia (vrouw van de voorganger) en Adriana (stagiaire) haar haar gewassen. Nu zag ze er al een heel stuk “verloster” uit! Het is een moeilijk proces voor deze gebonden mensen. Bid voor hen en voor ons!
Vicente en Nilcélia, voorgangers Senhora do Porto

[b]Jacaré[/b] Jacaré is het portugese woord voor krokodil, en we weten niet waarom dit schilderachtig gehucht – dat onder de gemeente Senhora do Porto valt – deze naam heeft. In het centrum van het dorp is een plein, de huisjes er om heen geschakeerd met in het midden een enorme boom, die met z’n brede kruin een groot deel van het pleintje schaduw geeft. Volgens de oudste bewoners moet de boom meer dan 200 jaar oud zijn. In de kring, rondom het pleintje staat sinds kort een eenvoudig stenen gebouw waar we samenkomsten houden. Met medewerking van een groep gelovigen uit de gemeente in Belo Horizonte hadden we een grote openluchtsamenkomst op het plein. Veel mensen kwamen luisteren, o.a. een familie bestaande uit 13 personen, en een van 9 personen. Uit de laatste kwam een man tot de Heer. Eens per week hebben we een samenkomst en zo langzamerhand komen er mensen. Nog wat onwennig, maar we trachten het Evangelie op begrijpelijke wijze te vertellen. Natuurlijk beginnen we op zo’n nieuwe plaats met een kinderclub, want kinderen zijn vaak de weg tot het hart van de ouders, en kinderen zijn overal in onze omgeving! Bid voor Jacaré!
Vicente en Nilcélia, voorgangers van deze streek.

[b]Regiane[/b] Regiane in aktie met haar leerlingen Regiane is een creatieve en enthousiaste jonge vrouw, fulltime medewerkster van de gemeente in Belo Horizonte. Eens per jaar reist ze alle gemeentes in het binnenland af, blijft overal een maand om les te geven in creatieve expressie, zoals dans, mime en hip-hop. Veel jongeren doen mee aan deze cursussen die een geweldig middel zijn voor evangelisatie.
Bovendien kanaliseren dans en spel de energie en wens tot expressie van de jongeren in de gemeentes op positieve manier. Eén van de gemeentes waar Regiane kwam was de wijkgemeente Torra in Sabinópolis. 19 personen namen deel aan de lessen, waaronder één ongelovig meisje dat tot bekering kwam. Als afsluiting van de cursus belegden we een grote bijeenkomst. Meer dan 100 belangstellenden hoorden het Evangelie door middel van woord, dans en zang, waaronder de (ongelovige) familie van Regiane.

Foto: Regiane aan het werk met haar leerlingen

[b]Paulistas[/b] Paulistas In 2008 gaf God vrucht op het werk en groei in de levens van de jonge gelovigen. In de gemeente hebben we nadruk gelegd op de totale overgave aan God, en het belang van ons getuigenis ten opzichte van ongelovigen.
We hebben basis-bijbelstudie gedaan met een groep van zes gelovigen. In 2009 gaat elk van hen een “discipel” begeleiden, een pasbekeerde, waaraan ze dezelfde studies gaan geven. Vijf mensen kwamen dit jaar tot bekering. Een van hen stierf kortgeleden. Dit heeft ons erg aangegrepen. We hadden al twee jaar met meneer Lameu over het geloof gesproken, toen was hij al ziek. Hij is drie keer naar een samenkomst geweest, naar de laatste om zijn leven aan de Heer Jezus te geven. Daarna werd hij opgenomen in het ziekenhuis, in terminaal stadium van kanker. Hij stierf kort daarna. Leden van zijn familie zijn lid van de gemeente en vinden grote troost in hun verdriet in het feit dat hij gered is. Onze echtparengroep is groeiende en we beginnen resultaten te zien in de huwelijken. Veel kinderen en tieners komen naar de zondagschool; we hebben echter niet genoeg leiders en bidden voor meer toegewijde mensen die dit willen gaan doen. Voor ons werk in de gehuchten rondom onze woonplaats hebben we een prachtig cadeau gekregen: een motor! Enkele gemeenteleden uit Belo Horizonte namen het initiatief hier geld voor te geven. We zijn daar geweldig blij mee! We zijn dankbaar voor de groei in ons werk, die God ons dit jaar heeft gegeven.
Edison en Claudia, voorgangersechtpaar in Paulistas

Edson en Claudia
Foto’s: De plaats Paulistas en Edson en Claudia