Ga naar de inhoud

Wat een feest!

  • door
Wat een feest!

Het was de laatste avond van de aanbiddingscursus in Carmésia. Het muziekteam daar bestaat uit jonge, enthousiaste mensen en iedereen zou iemand die Christus nog niet kende uitnodigen, want het was een speciale samenkomst.
Het kerkzaaltje zat stampvol mensen en het was één groot feest. Drie mensen van het aanbiddingsteam gaven een getuigenis en God was zó merkbaar aanwezig deze avond! Daarna werd het evangelie op duidelijke manier uitgelegd en vroeg de voorganger wie z’n leven aan God wilde geven en Hem voortaan wilde gehoorzamen en het was geweldig om te zien dat er 8 mensen, waaronder de secretaris van onderwijs van de stad, naar voren kwamen om het offer van Christus aan te nemen en voortaan voor Hem te gaan leven! Iedereen was in tranen om dit wonder mee te mogen maken.
Toen dan ook ná het uitspreken van de zegen nog een lied werd ingezet ging het dak van de kerk er hélemaal af. Wat een feest!
Nog anderhalf uur nadat de samenkomst al was afgelopen bleven de jongelui God loven en prijzen…