Ga naar de inhoud

Vrij om te aanbidden

  • door
Ada Utsh

Mijn naam is Ada, en ik woon in Guanhães. Op mijn zeventiende werd ik gedoopt, en ondanks mijn fouten en tekortkomingen weet ik dat ik elke dag mag groeien in geloof.

De doop zelf heeft een prachtige betekenis, maar het is geen eindpunt. Mijn verhaal met de Heer wordt nog steeds geschreven, en elke dag geeft nieuwe uitdagingen, soms goede en soms hele vervelende, maar God is erbij. Deze ervaringen hebben geleid tot een grote geestelijke groei.

In augustus 2023 was ik op een jeugdkamp in Rio Vermelho, waar ik een bijzondere ervaring had. De Heer gaf me een wake-up call waar ik al lang behoefte aan had. Ondanks mijn sterke persoonlijkheid en enthousiasme durfde ik mij nooit helemaal over te geven aan God. Ik schaamde me snel en maakte me zorgen over wat anderen van mij zouden denken.
Maar die avond, toen pastor Wilson sprak over verloren dingen, raakte hij precies mijn onzekerheid aan. Het ging over het prijzen van de Heer zonder terughoudendheid, zonder iets achter te houden. Ik besloot om mezelf 100% aan Hem te geven.
De volgende dag, tijdens de lofprijzing, kon ik me niet inhouden. De angst en onzekerheid over wat anderen zouden denken, vooral met zoveel mensen om me heen, waren echt wel aanwezig. Maar zonder dat ik er controle over had, stroomden de tranen over mijn wangen, en ik huilde als een kleine baby. Op dat moment wist ik één ding: ik moest alles wat ik had aan de Heer geven. Het maakte me niet meer uit hoe ik eruitzag; ik voelde de Heilige Geest en een vrede die mijn begrip te boven ging. Voor het eerst kon ik hardop bidden en zingen met mijn hele ziel!

Dit is slechts één van mijn getuigenissen van hoe de Heer zich in mijn leven heeft geopenbaard. Voor sommigen lijkt aanbidden en getuigen misschien gemakkelijk, maar God kent onze onzekerheden en hoe zwaar ze op ons drukken. Als we al onze angsten aan Hem geven, nemen we niet alleen een last van onze schouders, maar geven we Hem ook de ruimte om ons op de meest perfecte manier te herstellen. Hij is volmaakt en trouw.
Ik roep u op om uzelf zonder voorbehoud aan God te geven en Hem te eren. Voor wat ons nog te wachten staat, wil ik u bemoedigen met dit vers: ‘Ik zal de Heere loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!’ Psalm 9:2-3

Gods zegen en vrede gewenst, Ada Utsh