Ga naar de inhoud

Vrienden,

  • door

Ze waren weer thuis, Paulus en Silas, na een lange en gevaarlijke zendingsreis te hebben volbracht. Er waren mensen tot het geloof gekomen! Moe en gelukkig riepen ze de christenen uit de uitzendende gemeente te Antiochie bijeen en vertelden wat God allemaal had gedaan. (Hand. 14:27) En dat is nu precies wat wij ook willen doen: U aan het eind van het jaar toeroepen: “Vrienden, bidders en gevers, luister naar onze verhalen over wat God allemaal heeft gedaan in Brazilie!”

  • Ruim 150 trouwe medewerkers in Gods Koninkrijk, zowel in het diaconale werk als in het geestelijke werk, gaven zich totaal, zodat kinderen konden worden verzorgd, tieners aandacht en leiding kregen, volwassenen hulp kregen om hun leven weer op de rails te zetten, gebouwen werden neergezet en onderhouden, gemeentelijke samenkomsten werden gehouden. Alles met dit doel: ‘Maakt hen tot mijn discipelen en leert hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb’.
  • Veel mensen kwamen tot de Heer, en verscheidene werden gedoopt in een van de 15 gemeentes. Vooral in de gemeentes in Belo Horizonte (waar we begonnen met 2 samenkomsten na elkaar, omdat de zaal te klein werd) Guanhaes, Senhora do Porto en Paulistas (hier werd de zaal zelfs drie keer vergroot).
  • We gaven het basisbijbelstudieboek ‘Samen op weg’ uit, dat werd bestudeerd in de gemeentes, tijdens bijbelstudieavonden en in kleine kringen.
  • Er is een dagopvang gestart voor bejaarde dames in Belo Horizonte, die zal worden uitgebreid tot 2 dagen per week. Er komen 30 tot 35 dames. Er zijn verschillende dames die graag ook zouden komen, maar die slecht ter been zijn. Zij wachten nog op een mogelijkheid van vervoer.
  • Er waren vakantieweken en weekenden voor o. a. kinderen, weduwen, tieners en jeugd.
  • Er is een Bijbelschool gestart in Sabinopolis

Dit zijn enkele voorbeelden van grote dingen die de Heer heeft gedaan. We zijn Hem van harte dankbaar voor Zijn zegen, voor de vrucht op ons werk. We danken u, die ons hebt gesteund met gebed en giften heel hartelijk. Wat ons betreft zetten we dit prachtige werk voort in het jaar dan voor ons ligt. Doet U weer mee?

Een hartelijke groet, in de Heer verbonden,

Nico en Trijnie van Eijk