Ga naar de inhoud

Visie in Senhora do Porto

  • door
Vando begin 2011

Vando eind 2011Vanessa eind 2011Vanessa eind 2011“Ons gebed is dat God wonderen gaat doen, en ook dat er mogelijkheden komen om het kerkgebouw uit te breiden, want we groeien eruit! In een andere wijk zijn we bijbelstudies begonnen en ook daar komen steeds meer mensen tot geloof”. Enthousiast vertellen Vicente en Nilcélia over de gemeente die zij leiden in Senhora do Porto. Samen met hun kinderen organiseren ze vol toewijding de kinder- en jeugdgroepen, het muziekteam, de bijbelstudies en doen op hun gammele motortje huisbezoeken diep in het binnenland. En alsof ze het nog niet druk genoeg hebben, hebben ze ook twee weeskinderen in hun gezin opgenomen.
En inderdaad wordt het kerkzaaltje te klein. Alle 80 plastic stoelen waren vanavond bezet. Het was zwetend warm en benauwd, maar met groot enthousiasme loofde men God en de preek raakte de mensenharten diep. Twee jonge vrouwen, die pasgeleden tot geloof kwamen vertelden: “Vroeger dronken en dansten we om blij te worden, maar sinds we Jezus kennen komt het van binnen uit. Vroeger kenden we God alleen van naam, nu kennen we Hem elke dag beter. Hij geeft ons vrede en blijdschap en we gaan nu heel anders met anderen om want Hij verandert je gedachten, praten en handelen”.
In dit dorp is veel occultisme en zwarte kunst en het komt regelmatig voor dat mensen zwaar te lijden hebben onder deze praktijken. Maar we zien ook dat als de mensen tot geloof komen ze daarvan worden bevrijd. Wilt u meebidden voor deze gemeente?

Foto’s: Vando begin en eind 2011 en Vanessa begin en eind 2011