Ga naar de inhoud

Verhaal 2 – Otervado Patrício

  • door

“Mijn naam is Otervado. Ik ben geboren en opgegroeid in Torra, een arme wijk in de stad Sabinópolis. Sinds mijn kindertijd maken de projecten van de E.Z.B. deel uit van mijn leven. Ik ging naar het kindercentrum en het jeugdcentrum, en mijn ouders waren jarenlang lid van het gezinslandbouwproject.
Ondanks dat ik als kind hoorde over het geloof, koos ik pas voor Jezus op volwassen leeftijd. Als puber leidde ik een losbandig leven, vol feesten, drank en drugs.”
Voorganger Wesley Carvalho bevestigt dit: “Otervado woont naast onze kerk en toen hij nog niet bekeerd was, hadden we ook vaak problemen met hem. Hij gaf in het weekend vaak grote feesten, met veel mensen en harde muziek. Vaak vielen die feesten samen met onze kerkdiensten, en omdat zijn huis zo dichtbij staat, konden wij elkaar tijdens de diensten nauwelijks verstaan.”

Otervado met doopcertificaat


Otervado: “Ik was tamelijk vrijgevochten, had een vlotte babbel en was populair. Geen goed voorbeeld voor de tieners uit de buurt. Maar op een dag vroeg een jongen mij mee naar de dienst. Ik nam de uitnodiging aan, geen idee waarom. Na afloop ging ik verward naar huis. Ik begreep er helemaal niks van. Het was alsof de voorganger een andere taal sprak. Ik vluchtte terug naar mijn losbandige leven. Na een tijdje kwam diezelfde jongen opnieuw naar me toe, met weer een uitnodiging. Dit keer voor een speciale groep. Ik besloot nog een keer mee te gaan.”

“In die tijd begonnen we met groeigroepen,” vertelt leidster Eliene. “Elke dinsdag kwamen we samen bij iemand thuis. Bij een van deze bijeenkomsten kwam Otervado opdagen. En wat niemand ooit verwachte, gebeurde die avond. Hij besloot lid te worden van de groep.”
Otervado: “In de groeigroep zette ik mijn eerste stappen in het geloof. Daar begon ik te begrijpen wie Jezus is. Na enige tijd had ik aan alleen de groeigroep niet meer voldoende, dus ging ik ook naar de kerk. Ik kan het niet uitleggen, maar ik wilde meer horen, meer begrijpen, er meer over praten.
Het was alsof er een sluier van mijn ogen werd getrokken. Ik vroeg Wesley wat ik moest doen om christen te worden.”
Wesley: “We hadden al eens tegen elkaar gezegd dat als Otervado zich zou bekeren, het een echt wonder zou zijn. En die dag kwam! Hij sprak met mij over zijn verlangen om zich aan Christus over te geven. We baden samen, hij kreeg berouw over zijn oude leven en begon een nieuwe fase met Jezus.”
“Eindelijk kon ik de broeders die mij aanspraken, ook antwoorden met “De vrede van de Heer”, grijnst Otervado. “Ik had de strijd tegen God verlaten en was nu in vrede met Hem.
Na deze beslissing werd ik actief in de gemeente. Ik mocht me laten dopen, maar heb deze uitnodiging eerst een paar keer afgeslagen. De doop is een breuk met mijn oude leven en een volledige overstap naar een nieuw leven. Die keuze wilde ik bewust maken. Het moest geen automatische handeling zijn op mijn weg met Christus.
Na mijn ommekeer ben ik een jaar begeleid door de voorganger. Ik kon groeien in het geloof, leerde dingen begrijpen, kreeg berouw over mijn verleden en herstelde enkele fouten. Na dit bekeringsjaar werd ik opnieuw uitgenodigd om het water in te gaan, en deze keer kon ik de uitnodiging niet weerstaan!

Vandaag ben ik een nieuw mens in Christus! Zoals ik in mijn jeugd de mensen om mij heen beïnvloedde tot het kwade, zo laat ik vandaag geen gelegenheid voorbijgaan om over de liefde van Jezus te spreken, of dat nu in mijn kapperszaak is of ergens anders waar ik ben. Ik ben er vast van overtuigd dat de Heer mij tot de bediening heeft geroepen en ik wil ‘ja’ zeggen tegen deze roeping. Ik heb nog enkele belemmeringen op mijn pad, want mijn vrouw heeft Christus nog niet als Heer en Heiland erkend, maar ik vertrouw erop dat Degene die mij geroepen heeft, ook mijn geliefde zal roepen, en dat ik dan kan zeggen dat ik en mijn huis de Heer dienen.”

Otervado is een actief lid van kerk in Torra en hij is gedoopt op 3 oktober 2021.