Ga naar de inhoud

Vakantieweek weduwen

  • door
Aldinha (op de voorgrond, met zwarte bloes)

Als 14-jarige kreeg ze een kind dat ter adoptie werd afgestaan, later kreeg ze een zoon, die op 21-jarige leeftijd werd vermoord om drugsschulden. Zelf was Aldinha ook voortdurend verslaafd: aan sigaretten, drugs, drank en antidepressiva. Hele dagen lag ze op bed, zonder levensdoel… Totdat deze ex-hippie de uitnodiging kreeg om eens mee te gaan naar de weduwengroep. Daar werd ze liefdevol ontvangen en al de dames “moederden” een beetje over haar. In deze warme omgeving bloeide ze op, hoorde de bijbelverhalen en hoewel ze zich absoluut geen christen wilde noemen, voelde ze zich er al snel helemaal thuis. De dames van de weduwengroep baden veel voor Aldinha (56), en op een gegeven dag zei ze: “Ik wil van mijn verslavingen af; ik wil naar een opvangcentrum.” Ze bleef er 9 maanden en in die maanden werd ze een ander mens. Ze werd verlost van haar verslavingen en gaf haar leven aan Jezus! Ze werd zelfs uitgenodigd door de directie van het centrum om te blijven en de zorg op zich te nemen voor de begeleiding van de jongere meisjes. Ze werd een moeder voor deze kinderen! 

Ook dit jaar was er weer een speciale vakantieweek voor weduwen en alleenstaanden, waarbij Nico en Trijnie nog heel actief betrokken zijn. Wat genoot iedereen van het gevarieerde programma van ontspanning, bijbelstudies, handenarbeid, spelletjes en uitstapjes. En natuurlijk ontbrak de traditionele “onbeperkt-ijs-eten” middag niet en de folkloristische dag met volksmuziek en koekjes bakken in de ouderwetse houtoven! Ook Aldinha was van de partij en het is geweldig om de verandering in haar leven te zien! Op maandagmorgen, toen we ons klaarmaakten om te vertrekken kwamen er tuinders hun groenten verkopen. Aldinha ging de bus in met een paar tassen vol met groenteplantjes en zei: “die ga ik planten voor mijn meisjes!”

Foto: Aldinha (op de voorgrond, met zwarte bloes)

Samenkomst