Ga naar de inhoud

Stichting Caminho para O Futuro

  • door
analfabetisme vergelijking

Stichting Caminho para o Futuro heeft als missie om de kansarmen in Brazilië een betere toekomst te geven door een educatief centrum te bouwen in Coité, een stad in het noordoosten van Brazilië.

De stichting is in mei 2008 opgericht door mevr. Van der Goes en dhr. Scheltinga Koopman. Het bestuur werd in augustus 2009 versterkt met mevr. Maes-van der Toorn. Per 2014 is dhr. Scheltinga Koopman uit het bestuur getreden.

In 2016 is de stichting, op verzoek van het bestuur van Caminho para o Futuro overgedragen aan de Evangelische Zending Brazilie (EZB). De EZB is nog niet werkzaam in de buurt van Coité, wel c.a. 250 km verderop, in Itaparica. Als EZB willen we kijken of we het werk van Caminho para o Futuro nieuw leven kunnen inblazen. Concreet vraagt dit project om een grote investering, om te kunnen starten. Een ruwe schatting is een startkapitaal van c.a. 80.000 euro voor een gebouw en inventaris en daarna jaarlijks zo’n 25.000 euro voor personeel, onderhoud, etc.

Belangrijk is om eerst visie te ontwikkelen voor dit project. De situatie ter plaatse te bekijken, de doelgroep te kennen, de nood die er is, etc. Hierna is het belangrijk om te weten of we met andere partijen hierin kunnen samenwerken, die reeds in Coité werkzaam zijn. Dit zowel op gebied van praktische uitvoering, als van het delen van kosten.

Hieronder kunt u de oorspronkelijke probleemschets en doelstelling terugvinden.

{googleMaps lat=-11.5603908 long=-39.2811841 label=”Coite” width=480 height=360 zoom=4}


Wat is het probleem?

Brazilië maakt de laatste jaren een sterke economische groei door. Echter deze groei vindt niet overal in het land plaats. Vooral het noordoosten van het land blijft achter. Dat is ook te zien in het onderwijs.

Brazilië kent een analfabetiseringsgraad van ongeveer 90 procent, 10 procent van de bevolking is dus analfabeet. Echter, de onderlinge verschillen zijn groot. In Rio de Janeiro is bijvoorbeeld ‘maar’ 3.6 procent van de bevolking analfabeet. Terwijl in steden in het noordoosten, zoals bijvoorbeeld Coité, tot wel 30 procent van de bevolking niet kan lezen en/of schrijven. Het slechte onderwijs houdt de ontwikkeling van de mensen in het noordoosten tegen, wat er voor zorgt dat zij in relatieve armoede blijven leven. De onderstaande afbeelding laat dat duidelijk zien. De bevolking van staten die gemiddeld veel analfabetisme kennen hebben het laagste inkomen. De ongelijkheid is groot.

ongelijkheid analfabetisme en inkomen

Zolang het onderwijs niet verbetert en kinderen onvoldoende naar school gaan zal deze ongelijkheid voortbestaan. Niet voor niets stelt één van de millenniumdoelen: in 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school. Of zoals Nelson Mandela zei: “Onderwijs is het sterkste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen”. Uit recente opvragingen blijkt dat in Coité nog steeds ongeveer 30 procent van de bevolking analfabeet is. Evenveel ten tijde van de oprichting van de stichting. Caminho para o Futuro hoopt hier verandering in te kunnen brengen.

Sisal
sisal

De inkomsten die de bevolking in het noordoosten heeft komt vooral uit de verbouwing van sisal (foto). Brazilië is de grootste producent van sisal ter wereld. Met 113.000 ton per jaar nemen zij bijna de helft van de wereldproductie (240.000) voor hun rekening. Sisal is in het westen vooral bekend van sisal touw. Wat bijvoorbeeld wordt gebruikt op krabpalen voor katten. Maar sisal wordt onder andere ook gebruikt om manden te maken, of als vloerbedekking.

Alhoewel de bevolking blij is dat ze inkomsten hebben door de sisal handel, zijn deze inkomsten niet spectaculair. Dit is te zien in de bovenstaande afbeelding. Kinderen helpen vaak hun ouders mee in de sisalhandel omdat ze het onderwijs hebben verlaten. Deze ouders zijn vaak ook analfabeet. Gezien de ongeschoolde aard van de arbeid doen de kinderen geen vaardigheden op die ze kunnen gebruiken voor beter betaald werk. Zonder diploma op zak, of andere nuttige vaardigheden, blijft werken in de sisal handel de enige optie om geld te verdienen naarmate ze ouder worden. Daardoor blijft de bevolking vastzitten in een vicieuze cirkel, waarbij ze in relatieve armoede blijven leven. De stichting hoopt deze vicieuze cirkel te doorbreken.
Kinderen

De stichting wil zich in eerste plaats richten op de (straat) kinderen in Coité vanaf ongeveer 9 jaar. Het doel is om te zorgen dat deze kinderen op school blijven,door ze te blijven motiveren en een goede opleiding te geven. Momenteel verlaten veel kinderen het onderwijs doordat ze onvoldoende worden gemotiveerd door het slechte onderwijs. Tevens is het extra inkomen welkom. Alhoewel dit de mensen misschien helpt op de korte termijn, blijven ze op de lange termijn in de zelfde positie zitten. Dit moet veranderen!


Wat willen wij doen?

De stichting wil met het bouwen van een educatief centrum de lokale bevolking helpen. De lokale bevolking heeft de stichting een terrein geschonken van 3.600m2 waarop dit educatieve centrum gebouwd kan worden. De bouw zal in samenwerking met de lokale bevolking plaatsvinden. In dit educatiecentrum willen wij in de eerste plaats kinderen, maar ook volwassenen, goed (beroeps)onderwijs geven. Denk bijvoorbeeld aan het bijbrengen van computervaardigheden of het leren van Engels. Wij hopen ze op deze manier vaardigheden bij te brengen waardoor ze in de toekomst meer kans hebben op een betere baan.

Hieronder kunt u de eerste bouwtekeningen bekijken. De afbeeldingen zijn klikbaar voor een groter formaat.
bouwtekening-buitenkant bouwtekening-binnenkantbouwtekening-zijkant

bouwtekening-buitenkant bouwtekening-binnenkant bouwtekening-zijkant

De eerste stappen zijn gezet met de aanleg van een waterput in de omgeving.

waterput in Coité waterput in Coité waterput in Coité waterput in Coité waterput in Coité