Ga naar de inhoud

Speciale aktiviteiten in Guanhães

  • door

Guanhães is de hoofdstad van onze regio. De plaats is overwegend rooms katholiek en de mensen sluiten zich af voor het evangelie. Deels omdat de evangelische kerken te plaatse een slecht getuigenis brengen en vooral geld vragen. Christenen zijn het mikpunt van spot. De jonge zendingsgemeente in Guanhães telt circa 30 leden.
Om de gemeente meer bekendheid te geven en het ware evangelie te verkondigen organiseerden we samen met ongeveer 40 leden van de IEMP uit Belo Horizonte een weekeind vol speciale activiteiten. Op vrijdagmiddag begonnen we op een school met een kinderprogramma voor 280 kinderen en 30 medewerkers. We vertelden door middel van clowns, muziek en dans over de liefde van God en de verandering die Hij kan brengen in je leven. Clown Sônia in actie op de schoolDe lokale krant had een journalist gestuurd en de hoofd van de school was zo enthousiast dat ze meteen een volgde datum wilde vastleggen. Ook andere scholen hebben een ‘voorstelling’ aangevraagd. Zo opent God wegen voor de verspreiding van het evangelie! Op zaterdagmorgen hadden we op een centraal plein een presentatie van dans, zang en theater, afgewisseld met een korte boodschap, terwijl een gedeelte van onze groep kleurige evangelische brochures uitdeelden aan voorbijgangers en mensen in de winkels van de hoofdstraat. Na de middagmaaltijd (we kookten voor circa 70 mensen) in ons kerkgebouw, een gehuurde flat, gingen we de straat weer op om huis aan huis onze brochure aan te bieden. Zelfs de kinderen deden enthousiast mee. Enkele bewoners namen het niet aan, maar velen reageerden verrast, omdat ze iets krégen, terwijl de meeste kerken hier alleen maar vrágen. Ondertussen liep het koor mee en bleef op strategische punten staan zingen.
‘s Zaterdagsavonds hadden we een speciale bijeenkomst voor echtparen. De echtparen van de gemeente waren gekomen, en vier echtparen die geen christen waren. Ze voelden zich thuis bij ons. Na deze avond willen we regelmatig echtparenbijeenkomsten houden.
We beëindigden ons programma met een samenkomst op zondagmorgen in de kerk. De broeders en zusters uit Belo Horizonte verzorgden de samenkomst. Er waren verschillende belangstellenden gekomen. Het was een feestelijke dienst.
De samenwerking met de IEMP van Belo Horizonte was erg belangrijk voor ons. Er werden deze dagen ongeveer 1500 brochures uitgedeeld. Tijdens alle activiteiten was er een groepje mensen in gebed. We mochten samen naar buiten treden om van de Heer te getuigen, en we voelden: we staan niet alleen, we zijn één grote familie. De uitdaging om onze omgeving te vertellen van het evangelie blijft, en ons plan is om in december weer 1500 brochures te verspreiden in Guanhães.

Kinderen en personeel van de school horen het evangelie Foto’s:
Lectuur verspreiden op straat
Clown Sônia in actie op de school
Kinderen en personeel van de school horen het evangelie