Ga naar de inhoud

Sleutel

  • door

Vorig jaar was het 50 jaar geleden dat Nico en Trijnie afreisden naar Brazilië. Dit jaar is het echter 50 jaar geleden dat ze hun missie begonnen in Sabinópolis en omgeving. Dat is ook de reden dat de komende maanden in alle plaatsen waar de zending werkzaam is feestelijke jubileumsamenkomsten worden georganiseerd. Daarbij worden elke voltallige gemeenteraad, het onderwijzend personeel van alle scholen, alle doktoren en andere notabelen uitgenodigd met het doel iedereen te wijzen op wat God de afgelopen decennia in de gehele regio heeft gedaan.

Een belangrijke sleutelfiguur tot het ontsluiten van de streek voor het evangelie was eigenlijk een heel eenvoudige man: senhor Fenelon. Geboren in 1906 in het destijds straatarme en ellendige Sabinópolis, verhuisde hij al op jonge leeftijd naar Belo Horizonte. Daar in die grote stad kwam hij in aanraking met het evangelie en bekeerde zich. Vanaf dat moment liet zijn geboortegrond, waar zoveel afgoderij was, hem niet meer met rust en bad hij met hart en ziel dat het levende evangelie ook daar gebracht zou worden. 

Pas jaren later, senhor Fenelon was intussen 61, kreeg hij op een dag bezoek van een medechristen die wist van zijn aanhoudende gebed, met in zijn kielzog een jonge man met een vreemd accent: Nico van Eijk, die ervan overtuigd was dat God hem en zijn gezin riep om het evangelie te brengen in een streek waar de blijde boodschap nog niet bekend was! 

Wat een bijzondere dag. God bracht op miraculeuze wijze twee mensen met passie en visie bij elkaar: de ene die misschien niet de talenten had om te gaan maar wel jarenlang gebeden had, en de andere die door God gebruikt zou worden als antwoord op dat gebed. Beiden werden door God gebruikt zodat duizenden tot geloof zouden komen.

Hoe belangrijk is het om te bidden zonder op te geven. God, op Zijn tijd, zal die gebeden zéker verhoren!