Ga naar de inhoud

Sirley’s bekeringsverhaal

  • door
Exif_JPEG_420

Ook de 45-jarige Sirley getuigt krachtig van de verandering die in haar leven plaatsvond.
Ze is getrouwd met Marcio (34 jaar oud) en moeder van drie kinderen. Hiervan woont alleen de jongste, Carlos Henrique van 16, nog thuis.

Sirley’s leven was niet eenvoudig. Ze had op zeer jonge leeftijd al een mislukt huwelijk en na de scheiding begon ze een leven van feesten, vrijheid, alcohol en sigaretten. Dat komt hier veel voor. Haar jonge kinderen leden erg onder haar onverantwoordelijk gedrag.

“Ik keek soms naar mijn kinderen en wat ik dan het meeste wenste, is dat ze een ander leven zouden hebben dan het mijne. Ik had alleen geen idee hoe. Ik was bij vlagen wanhopig! Ik had al zoveel geprobeerd om me niet zo leeg en ellendig te voelen en ik was al op zoveel verschillende plaatsen geweest om geluk te vinden.

Op een dag werd ik uitgenodigd voor een kerkdienst. Ik had niks te verliezen, dus ik besloot om eens te kijken in die kerk vlakbij mijn huis. Wat er vervolgens gebeurde was heel bijzonder. Ik voelde gewoon dat ik hier niet bedrogen zou worden. De mensen waren oprecht. En ik ontdekte dat Jezus inderdaad in staat is om mij heel te maken, of eigenlijk om mij nog beter te maken dan ik ooit eerder ben geweest.”

Sirley bekeerde zich in 2016. In de voetsporen van zijn moeder bekeerde ook Carlos Henrique zich dat jaar en beiden werden in 2018 gedoopt.

Ook de relatie tussen Sirley en haar moeder veranderde radicaal. Ruzies en meningsverschillen werden opzij gezet. Er kwam vergeving voor in de plaats. Ook haar verslavingen werden aangepakt. Na veel strijd was ze volledig verlost van alcohol en sigaretten, en ook haar karakter veranderde.

Hierbij bleef het niet. Er kwamen ook andere veranderingen in Sirley’s leven.
In 2018 verhuisde ze naar Euxenita en het jaar daarop ging ze aan de slag als kokkin in het kinderdagverblijf van EZB. Ook vandaag de dag is Sirley nog steeds een medewerker van de zending, maar nu als leidster in de kleuterklas.

Toen ze net in Euxenita aankwam, zocht Sirley eerst een kerk. “Op het moment dat ik hier kwam, voelde ik me enorm welkom. Het voelt heel goed om erbij te horen.”
In 2020 werden er nog meer dromen van Sirley vervuld. Ze had intussen Marcio leren kennen en dat jaar trouwden ze. Marcio bouwt een eigen huisje, wat al in de afrondende fase is. En ook Sirley’s kinderen kwamen bij haar terug.

Op dit moment krijgt het gezin nog wekelijks begeleiding en coaching in geloof en discipelschap. Tijdens deze bijeenkomsten leren Sirley en haar man samen christelijke beginselen, omdat ook Marcio zich nog niet zo lang geleden bekeerd heeft.
“Deze ontmoetingen zijn heel belangrijk voor ons om twijfels weg te nemen, een goed gesprek te voeren en te groeien in geloof. We voelen ons gezien, gehoord en geliefd door de pastor en door God. We zien Christus als onze herder en wij zijn Zijn schapen.”

Voor de toekomst hoopt Sirley nog op drie dingen:
“Ik hoop dat we standvastig blijven in de aanwezigheid van Jezus, dat we ons huis afmaken en dat mijn familie zich bekeert. Ik kan ze natuurlijk ook gewoon het beste wensen, maar uit eigen ervaring weet ik dat er maar één iemand het beste is: Jezus! En dat gun ik iedereen!”