Ga naar de inhoud

Schooljaar afsluiting

  • door

Aan het einde van het schooljaar houden de kinderdagverblijven altijd een feestelijke meeloopdag. Op die dag worden vaders, moeders en verzorgers van de jonge kinderen uitgenodigd om te komen kijken wat hun kinderen dit jaar hebben geleerd.

Het kinderdagverblijf in Paulistas had als thema van deze dag: ‘Familie: waar ons verhaal begint.’ Groepsleidster Edna legt uit dat dit thema is gekozen omdat het gezin de eerste groep is waar een kind bij hoort en basisvaardigheden leert over het dagelijks leven en ook over de Bijbel.

Er waren die dag 43 ouders en verzorgers aanwezig en de kinderen waren erg opgewonden.

Ze zongen met hun klas kinderliedjes als: ‘Sta eens even op als je Jezus liefhebt’ en ‘Jezus houdt van iedereen, hij houdt van papa, mama, hij houdt van mij, hij houdt van iedereen’. Daarnaast was er muziektheater en leerden de kinderen het vers uit Jozua 24:15 uit het hoofd dat zegt: ‘Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen!’

Achterliggend doel van deze dag is om ouders en voogden het belang van het gezin te laten zien. We hopen dat ze ontdekken hoe belangrijk hun rol en aanwezigheid is bij de vorming van het karakter van hun kinderen. Het kinderdagverblijf ondersteunt, maar de ouders en verzorgers zijn de hoofdverantwoordelijken in zowel de opvoeding van de kinderen als in het delen van Gods woord. Door samen te werken kunnen kinderen zich beter ontwikkelen en meer leren.

Je zag de ouders en verzorgers genieten en trots zijn over wat hun kinderen hadden gerepeteerd en lieten zien in hun optreden. Ze realiseerden zich dat hun kleintjes niet alleen in de lengte groeien, maar ook in hun begrip van de wereld en hoe je met elkaar omgaat.

Momenten als zo’n feestelijke meeloopdag maken deel uit van ons evangelisatieactieplan. Het is een moment waarop ouders en verzorgers samenkomen en we ook altijd tijd nemen om het evangelie van Jezus te vertellen..

Bid alstublieft met ons mee dat het zaad dat op dagen als deze wordt gezaaid, zal ontkiemen in de harten van degenen aan wie we het hebben verteld.