Ga naar de inhoud

Sabinópolis, september 2021

  • door

We hebben een almachtig God!
Realiseert u zich dat ons vertrouwen in God evenredig is aan het beeld, dat we van God hebben? Als het beeld dat we van Hem hebben, beperkt en klein is, missen we de visie op zijn grootheid, almacht en allerhoogste autoriteit.

De Heer is niet gebonden aan het beeld dat we van hem hebben. Verwijd je beeld van onze God. Niets loopt hem uit de hand: Hij is Heer over de tijden, over de pandemie, en over onze problemen en moeilijkheden, in elke situatie. In Exodus 3:14,15 openbaart God zich:

Toen zei God tegen Mozes: “Mijn naam is IK BEN. Zeg tegen de Israëlieten: ‘IK BEN heeft mij gestuurd. De Heer, de God van jullie voorvaders, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, heeft mij naar jullie toe gestuurd.’ Dat is voor eeuwig mijn naam. En zo wil Ik voor altijd worden genoemd.

Gods naam en zijn plan zijn eeuwig! We mogen getuigen zijn van IK BEN in onze zendingsopdracht! Op velerlei manieren:

  • Door mensen te ondersteunen in hun emotionele, geestelijke en materiële moeilijkheden;
  • Door deel uit te maken van de commissie ter bestrijding van Covid in onze burgerlijke gemeente, door maatregelen te nemen en uit te voeren ter bestrijding van Covid,
  • Door verbaasd te staan door Gods werk en grootheid: ondanks persoonlijke contacten en via de media worden mensen wedergeboren en groeien in het geloof;
  • Door te mogen voorzien in de materiële noden van veel mensen, in deze moeilijke periode van werkloosheid, ziekte en dood.

Een dezer dagen verbaasde ik me weer over Gods grootheid en werking! Wat een blijdschap! Wilson, mijn jonge medepastor in Sabinópolis, wordt door God op een prachtige manier gebruikt in de gemeente. Wilson kreeg een berichtje van een jonge vrouw uit de gemeente, die verzocht om contact op te nemen met haar nichtje Raissa uit São Paulo. Raissa is getrouwd met Alexandre, heeft twee dochtertjes en wilde met haar gezin een Bijbelstudie te doen. Ze hadden de Heer aangenomen via een online dienst, door een prediking van broeder Agnaldo, voorganger van onze gemeente in de wijk Boa Vista. Dit is een eenvoudige broeder met weinig opleiding, die op allerlei manieren probeert het Evangelie te verspreiden.

Via Zoom heeft Wilson samen met een zeer geïnteresseerde Raissa en Alexandre Bijbelstudie gedaan. Eén van de dochtertjes gaat nu (via Zoom) naar de kinderdienst van de gemeente in Sabinópolis. Wilson vertelt dat Raissa deze week haar moeder Marisa aan Wilson heeft voorgesteld, want ze wil ook graag mee doen met de Bijbelstudies. Heel geëmotioneerd vertelde ze: “Mijn dochter en schoonzoon zijn zó veranderd door deze Bijbelstudies, daarom wil ik ook graag mee doen!” Raissa vulde aan: “Inderdaad, God heeft van mij een ander mens gemaakt, ik ben niet meer angstig en kan nu een veilige haven voor mijn gezin zijn.”

Prachtig om te beseffen dat de “IK BEN” werkt, ondanks dat wij denken dat Gods werk is beperkt tijdens de pandemie, dat hij gebonden is aan kerkdiensten, onze methoden, of iets dergelijks. Als HIJ handelt, kan niemand het stoppen.

Wilson was onder de indruk van Gods werk in mensen, die hij niet eens kent en nooit heeft ontmoet. Dat God hem hierdoor twee dingen duidelijk heeft gemaakt. Ten eerste: de Bijbel is een kracht van God voor allen die in hem geloven. We moeten nooit nalaten de Bijbel te lezen en te bestuderen!

Ten tweede: Het evangelie is krachtig: afstand en pandemieën zijn geen obstakels voor God. Hij opent onze ogen voor nieuwe vormen van evangelisatie om zo de zendingsopdracht te vervullen dat het evangelie aan de hele wereld moet worden gepredikt. Laten we ons beschikbaar stellen om Zijn instrument te zijn! Broeder Agnaldo is een voorbeeld voor ons!

Lieve vrienden, de macht en de daden van God zijn niet beperkt. Laten we creatief zijn en de kansen grijpen die onze grote God ‘IK BEN’, ons geeft, om getuige te zijn van zijn grote daden en zijn liefde voor mensen, op een praktische manier en binnen de middelen die we hebben en die de realiteit ons vandaag de dag toestaat. Misschien vraag je je af: Hoe? Er zijn zoveel mogelijkheden: een telefoontje plegen, een gesprekje, belangstelling tonen via een app, een kaart sturen, gebed, een plantje of een cake sturen, hulp aanbieden, boodschappen doen voor iemand. Misschien hebben jullie meer mogelijkheden, nu de besmettingen en de beperkingen afnemen. Laten we onszelf als instrument door HEM laten gebruiken. Als de Heer handelt, kan niemand hem tegenhouden en willen we ter beschikking staan.

Hartelijk dank voor uw interesse in het zendingswerk, uw gebed, uw financiële steun. Gods werk door ons gedaan, is ook uw werk, onze vrucht is ook uw vrucht. We wensen u Gods zegen, zijn leiding en een grote visie op Hem toe!

Oscar en Melina van Eijk en medewerkers