Ga naar de inhoud

Sabinópolis, maart 2024

  • door

Goed nieuws!

Het boek Efeziërs is gericht aan de kerk van Efeze, maar het is ook heel goed toepasbaar op de kerk van de 21e eeuw. Paulus begint de brief met zijn begroeting (Ef. 1:1-2), en prijst vervolgens de goedheid van God (Ef. 1:3-14) met de uitspraak: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.’

Hij laat ons weten dat we gezegend zijn met ALLE geestelijke zegeningen – dat wil zeggen dat niets wordt weggelaten, alles is inbegrepen. Wijlen theoloog John Stott vertelt ons dat ‘Paulus benadrukt dat de zegen die God ons in Christus geeft geestelijk is.’ Wij zijn vaak druk met het zoeken naar materiële rijkdom, maar God zegent ons vooral met geestelijke gaven.

Eén van de zegeningen die ik wil benadrukken staat in vers 7 van hoofdstuk 1: In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade. Het woord ‘verlossing’ (verlossing/redding) kenden de Efeziërs goed. Het was een Romeinse (en Griekse) juridische handeling waarbij sommige slaven vrijheid verkregen als er een bepaald bedrag als losgeld werd betaald.

Wij waren voorheen slaven van de zonde (Johannes 8:34), en waren dood door onze zonden en overtredingen (Efeziërs 2:1-3 en Romeinen 6:16, 23). Er was geen mogelijkheid om met goede daden Gods gerechtigheid te verdienen. Maar de geestelijke zegen van genade wordt ons aangeboden. Onze losprijs, onze verlossing, werd door Christus betaald – niet met zilver of goud, of met enig voorwerp van materiële waarde, maar door het kostbare bloed van Christus Jezus (1 Petrus 1:18-19). En Paulus vat dit verhaal van redding en verlossing in zijn brief aan de Kolossenzen (1:13-14) samen: ‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.’

Hoe geweldig is het dat we ons dit jaar deze geestelijke zegen eigen kunnen maken: de vergeving van zonden door de verlossing, de losprijs betaald door Christus Jezus. Wij kunnen niet betalen – en ook al is het onmogelijk, wij hoeven niet te betalen, omdat Christus het deed. We mogen leven in de zekerheid dat we geen geestelijke schulden hebben bij God. We mogen leven in de vrede Gods. Dit is geweldig nieuws in een wereld die geteisterd wordt door oorlogen, onrecht, lijden en strijd.

De zegen is voor iedereen beschikbaar, ongeacht onze leeftijd of afkomst. Jezus legt dit uit met een voorbeeld over kinderen (Mattheüs 18:3 en 5): “En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. … En wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvang Mij.”

Laten we in 2024 dit voorbeeld volgen en kinderen verwelkomen in de naam van Jezus.

In Christus,

Daniël & Silene van Eijk