Ga naar de inhoud

Sabinópolis, maart 2023

  • door

Maar blijf kalm en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. – Genesis 45:5

Het verhaal van Jozef is fascinerend en wordt verteld in Genesis vanaf hoofdstuk 37. Het is interessant om te zien dat Stefanus in zijn toespraak in het Sanhedrin ook verwijst naar Jozef (Handelingen 7: 8-16).

Deze samenvatting van Stefanus laat ons zien dat Jozef geen gemakkelijk leven had. Hij zegt duidelijk dat Jozef door zijn broers werd benijd en als slaaf werd verkocht in Egypte. Jozef leed niet vanwege dingen die hij had veroorzaakt, maar vanwege het kwaad dat anderen hem hadden aangedaan. Toen hij nog jong was, werd hij verraden door zijn broers, en moest hij leven als slaaf.

Veel mensen in deze wereld lijden door problemen die ze niet zelf hebben veroorzaakt. Ook hen wordt onrecht aangedaan. Veel kinderen hebben niet het voorrecht geboren te worden in gezinnen met voldoende liefde, zorg, voedsel en onderdak. Daardoor leven velen in ellendige omstandigheden.

We zien echter drie stabiele factoren in het leven van Jozef die zijn lot hebben veranderd. De eerste hiervan is God. Handelingen 7:9-10 zegt: ‘Maar God was met hem en verloste hem uit al zijn moeilijkheden, door Jozef gunst en wijsheid te schenken.’ Dit gebeurde niet op een ‘magische manier’, maar door de wandel van Jozef met God. Hoe belangrijk is het om God op de eerste plaats in ons leven te hebben – hoe essentieel is het om opnieuw geboren te worden om nieuw leven in Christus Jezus te ontvangen en kinderen van God te zijn (1 Johannes 3:1-2). God wil positief ingrijpen in het leven van ieder van ons, om ons te redden, te bevrijden, te sterken, op te bouwen en vruchtbaar te maken.

De tweede factor is Jozef zelf. Nergens lezen wij dat hij tegen God morde of ongepast handelde om zijn frustraties en lijden te uiten. Integendeel, Jozef wist dat God met hem was, en hij leefde integer voor God en voor mensen. Dit is duidelijk te zien toen de vrouw van Potifar hem lastig viel, en hij wijselijk antwoordde (Gen. 39:9): ‘Er is niemand hier in huis belangrijker dan ik, en hij (Potifar) heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo’ n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’ Jozef begreep wie God was en wie hij was in God, en hij handelde daarnaar.

De derde factor zijn de mensen om hem heen. We zien hoe ze handelen en omgaan met Jozef, en hoe God dit gebruikte voor Zijn plan. Dit zijn onder meer zijn broers, Potifar en zijn vrouw, de gevangenbewaarder, de schenker en de bakker en Farao. Velen ‘pushten’ Jozef negatief, anderen juist positief, zoals Potifar, de schenker (met enige vertraging) en Farao.

Ook voor ons is dit bijbelverhaal een leermoment. Ook wij kunnen mensen die lijden vertellen over het goede nieuws, zodat zij het voorrecht hebben om met de Heer te wandelen. God houdt van hen en wil zich aan iedereen bekend maken. Deze kennis van God zal hen helpen om beslissingen te nemen die door God worden geleid – net zoals Jozef, die zelfs in ongunstige omstandigheden op God blijft vertrouwen. Wij kunnen ook degenen zijn die onze kinderen ‘aanmoedigen’ in de richting van Gods plan voor hun leven, door positieve relaties te stimuleren, voor ze te bidden, te zorgen, ze te steunen, te koesteren en ze voor te leven.

Als EZB verlangen we er naar om, met hulp en wijsheid van onze Heer en Heiland Jezus Christus, van waarde te zijn in het leven van onze kinderen, familie, vrienden en naasten. Dit alles heeft als doel dat Gods liefde door ons heen zichtbaar zal zijn bij alles wat we doen. Doe je mee?

Daniël & Silene van Eijk