Ga naar de inhoud

Sabinópolis, juni 2022

  • door

God breekt niet in

In onze hulpprojecten komen we regelmatig in aanraking met criminaliteit.
Onze kindercentra, verschillende buurthuizen en zelfs de locatie waar we met alleenstaande vrouwen in Sabinópolis werken, zijn allemaal al eens het doelwit geweest van inbraken en vandalisme. Helaas komt dit relatief vaak voor bij mensen die aan de rand van de samenleving leven.

Maar zo werkt God niet! Hij maakt geen inbreuk op onze privacy, ons ’thuis’, onze projecten en dromen. Hij kent ze!
Maar dit betekent niet dat Hij het overal mee eens is. Dat hij gelukkig en tevreden is met armoedige of schrijnende situaties. Integendeel. Ik denk dat Hij er veel verdriet van heeft. We zijn allemaal geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Maar het doel waarvoor we zijn geschapen beseffen we vaak niet. Veel mensen leven er maar wat op los.
Soms zouden we willen inbreken in het leven van mensen, om ze te dwingen hun houding en keuzes te veranderen. Maar op die manier red je geen mensen. Mensen moeten zelf een keuze maken.
Door te praten met mensen, door met ze te bidden en door een voorbeeld te zijn, mogen we mensen dichter bij God brengen. Velen hebben de deur van hun hart geopend en zo de liefde en verandering meegemaakt die alleen Jezus kan geven.
Door Jezus door de deur van het ‘huis’ binnen te laten komen, mag je bij hem horen. Je krijgt weer hoop, nieuwe perspectieven, andere dromen en verlangens.
2 Kor. 5:17 zegt dat we nieuwe schepselen zijn als we de deur voor Christus openen. Oude dingen zijn voorbijgegaan en een nieuwe tijd is gekomen. Dit is het wonder!!!

Ons gebed is dat iedereen dit wonder beleeft en dat we de mensen die we dagelijks tegenkomen dit wonder in hun leven kunnen laten ervaren.

Melina en Oscar

Ik wil u vragen om uw gebed en steun voor dit belangrijke, levensveranderende werk. Het is belangrijk om te zorgen, te voeden, te beschermen, te helpen en lief te hebben. Maar het belangrijkste is dat mensen het wonder van een nieuw leven door Christus Jezus gaan ervaren. Of het nu een kind, een tiener, een jongere of een volwassene is, we verlangen ernaar dat er meer deuren opengaan en dat er meer wonderen plaatsvinden omdat steeds meer mensen kiezen voor Jezus! Mogen wij op uw hulp rekenen?

Met warme groet,

Oscar en Melina