Ga naar de inhoud

Sabinópolis, december 2023

  • door

VREDE OP AARDE?

“Plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.” – Lukas 2:13, 14.

Een definitie van vrede is: een heilzame toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van stoornis, twist of strijd. Daartoe zijn veel pogingen gedaan. Na de eerste wereldoorlog werd de Volkenbond opgericht. Deelnemers waren alle overwinnaars van de oorlog en de neutrale landen. Het doel van de organisatie was een einde maken aan alle oorlogen. De Volkenbond werd 20 april 1946 opgeheven.

Na de tweede wereldoorlog werden de Verenigde Naties opgericht. Vandaag is bijna elke erkende staat lid van de VN. Het doel is om samen te werken en te zorgen voor meer vrede en veiligheid in de wereld, en zo een nieuwe grote oorlog te voorkomen. Met datzelfde doel verenigden de Europese landen zich vlak na de Tweede Wereldoorlog tot wat nu de Europese Unie is.
Wordt dat doel behaald? Sinds 2013 zijn er wereldwijd meer dan 100 oorlogen begonnen en ongeveer de helft daarvan is nog steeds gaande. Waaronder de oorlogen in Israël, Jemen, Syrië, Oekraïne en Somalië.

Er is geen vrede op aarde, en volgens de profetieën in het Woord zal die er ook niet komen, tot het kind uit Jesaja 9 de heerschappij zal nemen en zijn rijk zal oprichten. Vredevorst is een van zijn namen.

Er is echter wél vrede in onze harten, vrede om de zekerheid dat God, de schepper en onderhouder van het universum, regeert en het hele wereldgebeuren in zijn hand heeft. Er is verdriet om al het lijden dat we in de wereld zien, maar toch vrede, omdat we op hem, de Vredevorst, vertrouwen.

Dat wensen we u ook toe, niet alleen voor de Kersttijd, maar ook voor de toekomst, die weliswaar voor ieder van ons verschillend is. Als God onze koning en Heer is, mogen we vrede in ons hart ervaren. Leven in de zekerheid en het vertrouwen dat Hij de “God des vredes” is en dat niets hem uit de hand loopt.

We willen u hartelijk danken voor uw betrokkenheid, steun, en gebeden voor de EZB en voor uw meeleven met ons persoonlijk. We rekenen ook in het nieuwe jaar graag op u.

God zegene u!

Nico en Trijnie van Eijk