Ga naar de inhoud

Ruwe bolsters

  • door

Elke 14 dagen komen in de achterstandswijk Nova Pousada een aantal mannen bij elkaar voor “De mannengroep”. Schuifelend komen ze één voor één naar het wijkcentrum waar medewerker Chico, zelf als kind opgegroeid in het kindercentrum, hen al opwacht. Ook vanavond heeft hij weer een leuk en uitdagend programma voor deze mannen bedacht.
Het is aandoenlijk om deze eenvoudige, maar hardwerkende mannen te zien: jonge vader Pedro heeft z’n babydochtertje meegebracht omdat z’n vrouw moest werken en senhor Paulo heeft z’n schoolgaande dochtertje bij zich zodat ze hem kan helpen de stukjes voor te lezen die vanavond aan de orde komen. Ieder heeft z’n eigen geschiedenis, maar één ding hebben ze gemeen: ze maken lange werkdagen op het land. En vanavond is hún avond en daar hebben deze kerels de hele week al naar uitgekeken!
Het meest opvallend is dat deze stoere mannen vandaag elk een mooie bloem mee hebben gebracht. Ze beginnen de avond met goede gesprekken over allerlei onderwerpen: huwelijk, gezin, ouderschap en wijkactiviteiten. Chico leidt, stuurt, vult aan en onderwijst.
Dan komt het klapstuk van de avond: de quiz! Door middel van dit spel wordt hun geleerd hoe je op een gezonde manier met elkaar kan wedijveren en omgaan. En Brazilianen zijn fanatiek hoor, als het gaat om winnen of verliezen!
Als uiteindelijk de winnaar van de avond is uitgeroepen en de rust is weergekeerd wordt duidelijk waarom ze de bloem mee hebben genomen: de opdracht van vorige week luidde: “Wie brengt de mooiste bloem mee voor z’n vrouw?”
Als ook hier de winnaar is gekozen, gaat iedereen blij en voldaan, maar wel wat schuchter weer naar huis om de volgende opdracht “Geef de bloem aan je vrouw” uit te voeren.
Door middel van deze avonden hopen we mannen te stimuleren goede echtgenoten, vaders en buurtgenoten te zijn.