Ga naar de inhoud

Oscar van Eijk schrijft:

  • door

Even terug!
Dat was een verrassing toen we hoorden dat we 17 dagen naar Brazilie zouden gaan! Ik zou br. Aart Langevoort, voorganger van de Pinkstergemeente te Stadskanaal begeleiden en rondleiden in het werk.
Het was een vol, maar mooi programma dat ons te wachten stond: alle dorpen bezoeken waar de zending een gemeente heeft gesticht en in de meeste ook een sociaal werk. En dan nog: het semi-internaat in Rio Vermelho feestelijk heropenen, de opening van het nieuwe semi-internaat in Senhora do Porto en het bezoeken van de nieuwe gemeente in Gorroros (een plaatsje van 500 inwoners). Hoogtepunt was de grote ontmoetingsdag in Sabinopolis, waar ongeveer 1500 volwassen gelovigen en nog eens zo’n 500 kinderen uit alle gemeenten bijeen kwamen.
Het was verheugend te zien dat na bijna twee en een half jaar afwezigheid, de gemeenten gegroeid zijn. Veel mensen hebben de Heer aangenomen als hun Verlosser en Redder. Ik zag mensen, voor wie we lange tijd hadden gebeden, en die nu samen met vrouw en kinderen blij met de Here leven. Het was ook duidelijk te merken hoe de jeugd en de tieners geestelijk zijn gegroeid. Ze zijn enthousiast voor de Heer en getuigen van hun geloof. Ze streven ernaar een heilig leven te leiden en willen graag iets voor de wereld betekenen.

Wat op mij ook grote indruk heeft gemaakt, is het feit, dat veel jongelui, die in een van de projecten zijn opgegroeid, zich nu inzetten op verschillende plaatsen van het werk. Ik vroeg aan een meisje wat ze voelde, nu ze mocht meewerken op de plaats waar ze was opgegroeid (in het kindertehuis). Ze vertelde dat het een fijne ervaring was, omdat ze nu duidelijk voelt hoeveel moeite de medewerkers zich hebben getroost om haar te verzorgen, en dat ze nu de liefde die zij daar had ontvangen, aan andere kinderen kan geven. Ook vertelde ze dat ze als klein kind in het semi-internaat haar hart aan de Here had gegeven en dat ze met de Heer leeft en actief meehelpt in de gemeente. Wat me ook trof was het feit dat ik Fransisco ontmoette, een jonge man, die bij ons kwam als kind (we hebben dezelfde leeftijd) en met wie ik vroeger veel heb gespeeld. In de voorbijgegane jaren is hij in de projecten opgevoed en opgeleid, en nu is hij voorganger van een van de drie gemeenten in Sabinopolis!

Het was fantastisch om oude bekenden te ontmoeten en van hen te horen wat God in Brazilie aan het doen is. Veel mensen komen tot de Heer, en meerderen worden door de verschillende projecten van de zending geholpen.
Ik moet eerlijk zeggen dat het moeilijk was om weer terug te gaan naar Nederland. We wilden weer graag in Brazilie samen met de broeders en zusters medewerkers, aan het werk gaan. We voelden opnieuw de bevestiging van onze roeping voor Brazilie. We zien onze tijd in Nederland als een voorbereiding voor de toekomst, als we weer terug gaan om in Brazilie de Heer te dienen en een zegen mogen zijn voor de Brazilianen.

Met hartelijke groet en zegenwens,

Oscar en Melina van Eijk