Ga naar de inhoud

Oscar afgestudeerd aan Azusa!

  • door

Op 24 juni zat het er op voor Oscar! Vier jaar studie aan de theologische hogeschool Asuza, in het nederlands, – dat z’n tweede taal is – dat was toch echt een overwinning!
Begeleid door een bus vol vrienden, familie en het zendingsbestuur togen Oscar en Melina naar de VU in Amsterdam, waar in de kapel, op de 15e verdieping, de uitreiking van de diploma’s plaatsvond. Aart Langevoort, de voorganger van de pinkstergemeente te Stadskanaal, was uitgenodigd om het woord te richten tot de volle kapel belangstellenden, en speciaal tot de twee afstudeerkandidaten en hij sprak over het uitvoeren van je roeping. Daarna deden de twee afgestudeerden het woord, en vertelden over hun tijd op de Bijbelschool, en hun afstudeerprojekt. Oscar’s scriptie had als titel: Nederlandse zendelingen in Brazilie en hun invloed op de maatschappij”. Een onderwerp, dat hem vanzelfsprekend interesseert. Inmiddels zijn Oscar en Melina weer volledig betrokken bij het werk, zoals voorheen – maar niet helemaal: de verantwoordelijkheid is nu groter, daar Oscar de supervisie heeft gekregen – nog gesteund door zijn vader Nico – over het geestelijke werk: de 13 gemeentes, en evenveel werkers, de trainingsweken, en in de nabije toekomst de bijbelschool. Oscar en Melina zijn heel enthousiast en hebben visie – we vragen uw gebed voor hen!