Ga naar de inhoud

Omzien naar elkaar

  • door

De pandemie maakt zichtbaar dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Zo is er bijvoorbeeld een enorm kwaliteitsverschil tussen privé- en openbaar onderwijs, heeft lang niet iedereen dagelijks voldoende voedsel en is er ook niet voor iedereen dezelfde zorg beschikbaar. Deze sociale ongelijkheid is momenteel een veel besproken onderwerp in Brazilië, hoewel iedereen zich realiseert dat deze problemen al decennia lang in Brazilië spelen en niet zomaar zijn opgelost.

Om kwetsbare gezinnen in de omgeving zo goed mogelijk door deze crisistijd heen te helpen, heeft de kerk in Rio Vermelho het project ‘Familiesponsors’ opgezet. Gemeenteleden ondersteunen de meest kwetsbare families met gebed, bezoek en ze brengen noodzakelijke producten zoals voedsel en schoonmaakmiddelen. De hulp gaat vooral naar gezinnen die de afgelopen maanden door een moeilijke tijd zijn gegaan. In de kerk zitten veel families die afhankelijk zijn van het kindercentrum of van de activiteiten in het wijkcentrum. ‘Familiesponsors’ heeft alle kwetsbare gezinnen in het programma opgenomen, zodat ze regelmatig hulp krijgen. Op deze manier laten we heel praktisch Gods liefde en zorg voor deze gezinnen zien, zoals we ook lezen in Galaten 6:10: “Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.”

Wilt u ook een van de christelijke families zijn die een kwetsbare gezin in Rio Vermelho helpt? Uw steun is meer dan welkom!