Ga naar de inhoud

Nieuws uit de gemeentes

  • door
  • Sabinopolis – Onlangs zijn 35 jongelui van de jeugdgroep naar Gororos geweest (waar Onofre en Eva Terezinha werken). Ze waren verdeeld in groepen van 2 a 3 en gingen de huizen langs om te evangeliseren en een uitnodiging te doen voor een openluchtsamenkomst die ’s avonds plaats zou vinden. Er was veel belangstelling voor het optreden met toneel, muziek en getuigenissen. Vier mensen kwamen tot bekering. De volgende maand hoopt de groep naar Paulistas te gaan, waar ze zullen dienen met het evangelisatieteam. Er is ook een volwassenen-evangelisatiegroep ontstaan in de gemeente van Sabinopolis van ongeveer 15 mensen. Ze gaan 2 zondagmiddagen per maand het dorp in om te evangeliseren en mensen uit te nodigen voor de avonddienst. De reacties zijn positief. Veel mensen komen de diensten bezoeken.
  • Senhora do Porto – Broeder Vicente vertelt dat er een doopdienst is gepland; er zijn 5 dopelingen. Er zijn 3 mensen tot geloof gekomen de laatste maanden, en er zijn nog 3 die veel belangstelling hebben. De gemeente is bezig met de basisstudies van het boek ‘Andando Juntos’ (‘Samen op weg’) dat heeft een fijne impact in het leven van de mensen. Ze groeien en zijn er erg door gemotiveerd. De broeders en zusters van de gemeente zijn heel enthousiast en doen veel mee in de gemeente. Er is ook een echtparengroep begonnen, die eens per maand samen komen. Op het moment komen er 5 echtparen. De sprekers zijn broeders en zusters van de andere zendingsgemeentes.
  • In alle gemeentes wordt het basisstudieboek ‘Samen op weg’ gebruikt en het resultaat is dat de gelovigen groeien in hun geloof. Er komen regelmatig mensen tot de Heer.

[align=center][/align]