Ga naar de inhoud

Nederlands bezoek in Rio Vermelho

  • door

Hoe hebben de Brazilianen dit ervaren?
Verslag van Lúcio en Júnia Lemos, voorgangersechtpaar in Rio Vermelho

“Het was al donker toen de bus met de 31 Nederlandse broeders en zusters (en enkele Braziliaanse) stopte voor het semi-internaat en jeugdcentrum. De kinderen, tieners en hun ouders wachtten vol spanning. Onze bezoekers kwamen binnen, opgewacht door rijen kinderen die hen ontvingen met gejuich. Er werden cadeautjes van pleegouders aan hun kinderen gegeven, er werd gefilmd en gefotografeerd. Voor de kinderen en tieners was het een moment van blijdschap en herkenning: dit zijn nu de mensen – en vertegenwoordigers van hen – die ons het semi-internaat en het jeugdcentrum hebben gegeven; die zorg hebben voor ons. Na een tijdje zeiden we tegen de ouders en de kinderen dat ze nu wel naar huis mochten, maar dat deden ze pas toen de groep weer in de bus stapte om naar de kerk te gaan. We hadden een geweldig herdenkingsfeest in de gemeente, naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de IEMP-gemeentes in onze streek. Er was geen ruimte voor alle mensen die waren gekomen, velen moesten gedurende de hele samenkomst – die 2 ½ uur duurde – staan. Meerdere autoriteiten waren aanwezig: de burgemeester en zijn vrouw, de vice-burgemeester, wethouders, de plaatselijke secretaris van gezondheid, en zelfs de pater! De meesten waren nog nooit in een evangelische gemeente geweest. Aan het eind van de samenkomst zei de vice-burgemeester tegen ons: “Dit is de eerste keer dat ik hier kom, en ik ben onder de indruk!”
De DVD over 40 jaar zending van de EZB, die als opening werd getoond, maakte grote indruk op de mensen, zelfs op de ongelovigen die aanwezig waren. Onze bezoekers waren onder de indruk van de liefde van Nederlandse broeders en zusters voor Brazilië, en gingen naderhand vragen stellen over de achtergronden van de zending.
Aansluitend vertelden twee vrouwen, die samen met hun kinderen op het podium kwamen, over de verandering die God in hun gezinnen had gebracht door de projecten van de zending: verbetering van de levensstandaard, kinderen die begeleid werden en op school waren, herstel van hun huwelijk, en het belangrijkste: de moeders en de kinderen waren tot Jezus gekomen. Eén van de kinderen, een verlegen tiener, was de week ervoor gedoopt.
Het feest werd afgesloten met Portugese liederen door de zangers en musici uit Nederland. Dat werd gewaardeerd!
We zijn God enorm dankbaar voor dit bezoek, want het heeft het imago van de IEMP-gemeente in Rio Vermelho verbeterd. We zijn bemoedigd door het bezoek van de broeders en zusters die verbonden zijn aan de EZB, want dit geeft blijk van zorg, liefde en waardering voor ons volk. God zegene jullie rijk! We zijn ervan overtuigd dat Psalm 41:1 vervuld zal worden in jullie leven: “Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven.”
In Christus Jezus,
Lúcio en Júnia – IEMP van Rio Vermelho