Ga naar de inhoud

Liefdevol opgevangen

  • door

Kellyson Henrique is een peutertje van bijna drie die we opvangen in het dorp Senhora do Porto.
Hij woont samen met zijn moeder Cristy, zijn vader Wemerson en zijn broer Steffyson in een armoedige wijk waar veel drugs en drank wordt gebruikt en illegale feesten worden gegeven.
Kellysons ouders zijn 23 en 27 jaar, bezoeken regelmatig deze feesten en drinken veel alcohol. Kellyson en zijn broer worden tijdens de feesten vaak op straat gezien, zonder toezicht.
Toen Kellyson in 2020 voor het eerst naar het kinderdagverblijf kwam, zagen we dat hij een erg druk kind was dat eenvoudige regels niet begreep en zijn leeftijdsgenootjes regelmatig beet. We zien dit gedrag vaker bij kinderen uit een onveilige omgeving.

Ook Steffyson is indertijd opgevangen in deze baby- en peutergroep. De medewerkers herkennen veel van het gedrag van Kellyson in dat van zijn broer. Ook Steffyson was erg druk en onrustig en had grote moeite met de gedragsregels. Maar zij zagen ook dat Steffyson grote vooruitgang boekte, vooral in communicatie en in zijn gedrag naar andere kinderen.

Voor Kellysons ouders, en ook andere ouders van kinderen van de opvang, komt er een speciaal actieplan waarin de ouders worden onderwezen en ondersteund in het veilig en gezond opvoeden van hun kinderen.

Hoewel het soms best pittig is om dit jongetje op te vangen, kijken de medewerkers van Kellysons groep er naar uit om hem in het nieuwe schooljaar weer terug te zien. “Het is een groot genoegen om kinderen als Kellyson op te vangen, ze te leren communiceren, om te gaan met emoties, grenzen te respecteren van de mensen om hen heen en ze te vertellen over Jezus,” vertelt Bárbara, leidinggevende op de kinderopvang van Kellyson.

Bid alstublieft voor Kellyson en zijn familie, maar ook voor onze medewerkers, dat de Heer ons in staat zal stellen om gezinnen zoals deze elke dag lief te hebben en te verwelkomen.