Ga naar de inhoud

Keuzes voor Christus

  • door
Augustino

Een paar maanden geleden was er diep in het binnenland een openluchtsamenkomst. Ondanks dat het bijzonder warm was en de wind vlagen stof langs blies, was het een feest. De eenvoudige mensen die uit de gehuchten samengekomen waren onder de schaduw van een grote boom, zongen God lof toe en luisterden die middag aandachtig naar het evangelie. Allerlei mensen zaten zo bij elkaar: gelovige, maar ook ongelovige mensen die nog leven in de duistere ellende van een occulte wereld.

Ook senhor Augustino van 80 was er die middag bij. Hij leek wat afwezig, de buren hadden hem uitgenodigd en dit verzetje die het eenzame en eentonige bestaan in het binnenland een beetje doorbrak sprak hem wel aan.
De weken erná werd deze bejaarde weduwnaar weer regelmatig bezocht door zijn buren – die in het dunbevolkte binnenland overigens een kilometer verderop wonen – die hem altijd wat helpen in huis en hem regelmatig over het Woord van God vertellen. En het wonder geschiedde: senhor Augustino nam de genade aan die God zo liefdevol aan alle mensen aanbiedt! En: hij was zó enthousiast dat hij meteen ook maar gedoopt wilde worden in de woest stromende rivier vol rotsblokken die in de diepte langs zijn huis stroomt. De wijsheid gebood om dat maar niet te doen, maar pasgeleden werd hij op het conferentiecentrum van de zending samen met nog 18 anderen (waarvan meer dan de helft uit jongeren bestond) gedoopt – in schoon, stilstaand water.
Een dezer dagen gingen we nog “even” bij hem op bezoek, waarbij we zo nu en dan door bijna een halve meter diepe modderpoelen moesten rijden om er te komen. Wat zag deze man er totaal anders uit. De blijdschap straalt van hem af!

Augustino NuWat een kostbare schat heeft God ons door middel van het levensveranderende Evangelie gegeven. Momenteel is er in de gemeenten iets heel bijzonders gaande: er komen veel buitenkerkelijke belangstellenden en er zijn de afgelopen maanden al rond de 20 mensen tot geloof gekomen.