Ga naar de inhoud

Je geloof of je leven!

  • door
Lúcia Helena

Pasgeleden was er weer een doopdienst in Sabinópolis waar onder andere Lúcia Helena zich liet dopen. Haar verhaal is indrukwekkend:
“Ik woon schuin tegenover de kerk van de zending. Op een zondag zat ik op m’n stoepje de ellende van mijn leven te overdenken toen op dat moment pastor Reinaldo langs liep en zei: ”Ga je mee naar de samenkomst?” Daar moest ik even over nadenken, maar besloot diezelfde dag nog te gaan. Dat beviel me zo geweldig dat ik er voortaan altijd heen wilde. Maar op een dag kwam tijdens de dienst mijn man naar binnen, begon luid tegen me te schelden en sleurde me voor het oog van iedereen de kerk uit. Thuis richtte hij een revolver op me en riep: “Als je nog één voet in die kerk zet, vermoord ik jou en iedereen hier in dit huis!” 
Hij bleef me bedreigen en toen was ik helaas genoodzaakt een poos niet naar de kerk te gaan, want ik wilde niet dat hij een van mijn kinderen of kleinkinderen iets aan zou doen. Maar in het geheim las ik mijn bijbel en bleef ik tot God bidden. Mijn hart huilde als ik elke zondag iedereen naar de kerk zag gaan en samen hoorde zingen tot God.
Na een poosje begon ik heel voorzichtig toch weer te gaan en kreeg het verlangen om gedoopt te worden. Op een zondag echter stuurde mijn man mijn kleinzoontje om me op te halen en toen ik thuiskwam zette hij z’n revolver op mijn hoofd. “Ik had je gewaarschuwd …!”
Hij zou werkelijk iedereen in huis de dood ingejaagd hebben als God me op dat moment geen bovennatuurlijke moed had gegeven. Krachtig zei ik: “Voordien kende ik het Woord van God niet, maar nu ken ik het, en in de naam van Jezus: je kunt doen wat je wilt, maar je zult niemand hier vermoorden, noch tegen iemand van ons je stem verheffen”. Langzaam liet hij z’n revolver zakken, droop af en een poosje later verkocht hij z’n wapen. De bedreigingen stopten en nu ga ik elke week vol blijdschap naar de kerk.
Hoe kan ik zo’n geweldige God niet liefhebben?! Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen wat Hij voor mij en mijn gezin heeft gedaan!”