Ga naar de inhoud

In memoriam A. Oving-Alting

  • door
Zr. A. Oving-Alting

Op 2 januari 2010 ging mijn moeder, op de leeftijd van 89 jaar, naar de Heer. Mijn vader, Roelf Oving, stierf in 1993. Mijn ouders hebben jarenlang de Pinkstergemeente te Stadskanaal gediend. Moeder was de laatste van een kleine groep enthousiaste en visionaire gelovigen, die 44 jaar geleden Nico en mij uitzonden naar Brazilië. Mijn ouders hebben het werk van de EZB sinds het begin vol overgave gesteund. Zuster Ana en broeder Abraão (Abraham), zoals ze in Brazilië liefdevol werden genoemd, werden door de gelovige Brazilianen op handen gedragen; zij waren immers de ‘grootouders van het zendingswerk’. Want zíj hadden een dochter (en schoonzoon) voortgebracht, die naar Brazilië waren gekomen om hén het Evangelie te brengen. Meerdere malen waren mijn ouders in Brazilië om te dienen. Toen mijn moeder in 2000 haar 80ste verjaardag bij ons vierde – de laatste keer dat ze naar Brazilië kwam – uitten de gelovige Brazilianen hun erkentelijkheid en liefde door op vijf plaatsen uitbundig een verjaardagsfeest te organiseren. We missen mijn moeder; haar leven was een inspiratie voor ons allemaal. Ons gebed is dat, nu de laatste van de uitzendende generatie de taak heeft volbracht en bij de Heer is, jonge mensen in Nederland op zullen staan om de fakkel over te nemen en hun schouders te zetten onder dit zendingswerk, dat ook hier in Brazilië door steeds meer jonge mensen wordt voortgezet.
Trijnie van Eijk-Oving

Foto: irmã Ana