Ga naar de inhoud

Hoe ziet het werk er nu uit?

  • door

Op dit moment zijn er 14 gemeentes, waarvan drie in Sabinopolis, en enkele buitenposten. Er zijn 12 fulltime voorgangers, die bijna allemaal door hun eigen gemeente worden onderhouden. In 2005 is er een Bijbelschool gestart, zodat we zelf onze werkers kunnen opleiden. Want we hebben visie om nog veel meer plaatsen en streken te bereiken met het Evangelie.
Volkstuinen (2004) Het diaconale werk breidde zich uit. Sommige inkomstengenererende projecten liepen gedurende een periode heel goed, maar na enkele jaren was het niet meer nodig, of er waren betere of goedkopere producten op de markt gekomen. We verkochten bijvoorbeeld een tijd diepgevroren geitenmelk aan meerdere grote supermarkten in de hoofdstad. Tot er geitenmelkpoeder in de handel kwam, die verkozen werd boven de bevroren melk. Onze bloemenkwekerij (kaapse viooltjes) ging heel goed, tot er vanuit andere streken in Brazilie goedkopere bloemen werden geproduceerd en aangeboden. Meerdere projecten zijn gebleven en uitgebreid, zoals de volkstuinen, de akkers en de koffieplantage. In veel gezinnen is de gezondheidssituatie en de financiele situatie verbeterd door deze projecten.

Er zijn in zes plaatsen semi-internaten en er is een zevende in aanbouw. Ook in Vera Cruz, Bahia, leiden we een semi-internaat, een jeugdvormingscentrum en een gemeente. Aan het semi-internaat is in de meeste plaatsen een jeugdvormingscentrum verbonden, waar de kinderen van de 5e tot de 8e klas worden opgevangen. Er is contact met de gezinnen door middel van huisbezoeken, gedaan door de medewerkers van de buurthuizen, in samenwerking met de plaatselijke voorgangers. In alle projecten wordt het Evangelie gebracht en zijn er bekeringen: kinderen, jongeren, ouders van de bereikte kinderen. De gemeentes groeien. Er zijn ook mensen die de Heer niet trouw blijven, die “vallen in de woestijn”, dat is verdrietig.

Gemeente in Belo Horizonte
De gemeente in Belo Horizonte (2000)

Onze kinderen zijn volwassen, en zes van de zeven dienen de Heer. Twee van onze zonen en hun gezinnen verhuisden weer naar Sabinopolis om de Heer te dienen in de zending. Oscar en Melina zijn verantwoordelijk voor de gemeentes, de werkers, de Bijbelschool en de gemeente in Guanhaes. Daniel en Silene zijn verantwoordelijk voor het diaconale werk, de administratie en de contacten met organisaties. Wij (Nico en Trijnie) leiden de gemeente in Belo Horizonte, en werken op de achtergrond mee in het binnenland, waar Nico nog de eindverantwoordelijkheid heeft.

Nico en Trijnie met kinderen en kleinkinderen
Nico en Trijnie met kinderen en kleinkinderen

Gedurende de 40 jaar dat we in Brazilie werkten, hebben meerdere organisaties ons gesteund. Hier zijn we heel dankbaar voor. Dit heeft ons in staat gesteld het werk op de boerderij te doen en de nodige gebouwen neer te zetten, zodat het werk door kon gaan.
Onze dankbaarheid gaat bovenal uit naar de mensen die ons vertelden: “Ik bid iedere dag voor jullie.” En naar mensen die spontaan en met liefde gaven, ook al hadden sommigen van hen het zelf niet breed.
Ook willen we de pleegouders bedanken: sommigen van hen ondersteunen 4 kinderen! En alle bestuursleden die trouw de belangen van het zendingswerk hebben behartigd. Verder ieder die in het bestuur heeft gezeten en zich heeft ingezet voor het werk. Ook het bestuur van “het eerste uur”, waarvan de meesten al bij de Heer zijn. We zijn God zo dankbaar voor ieder van jullie, omdat we het werk niet alleen zouden hebben gekund. Aan ieder die ons steunt, zouden we willen zeggen met Paulus in Fil.4:18,19: “… uw gaven zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.”