Ga naar de inhoud

Het werk in de wijk Almas

  • door

Sinds 2011 werkt de EZB ook in de arme wijk Almas in Guanhães. De kerk in Guanhães begon laagdrempelig met kennismaken met de inwoners in deze wijk. Door middel van een programma met verhalen en spelletjes kregen ze contact met een grote groep kinderen van verschillende leeftijden. Door het vieren van vaderdag, moederdag, kerstfeest en pasen werden ook de ouders en andere gezinsleden bij dit werk betrokken. Ook werden er bijlessen en workshops gegeven in wiskunde, Engelse taal, gitaar spelen, dansen, fotografie, volwasseneducatie en houtsnijwerk. Ruim 50 mensen namen deel aan deze opleidingen. Ook werden er voetbaltrainingen gehouden, waaraan ongeveer 25 mensen meededen. Daarnaast werd zondagsschool aangeboden en op zaterdagavond een tienerprogramma. Vorig jaar kwam de behoefte om ook kerkdiensten te houden in deze wijk. Het zaaltje waar workshops werden gehouden, wordt nu gebruikt als kerkzaal. Omdat de kerk en de activiteiten zoveel mensen trekken, is er behoefte aan een eigen kerk en wijkcentrum in Almas. Met behulp van giften is er inmiddels een stukje grond aangekocht, waarop gebouwd kan gaan worden.

Helaas zijn in Guanhães de eerste coronabesmettingen aangetroffen. Het plan was om dit jaar, samen met World Servants het wijkcentrum te gaan bouwen. Dit wordt nu een jaar uitgesteld. De bouwactiviteiten liggen dus even stil. Het hele gebied zit in een lock down. Er zijn dus ook geen activiteiten en samenkomsten mogelijk op dit moment. Waar mogelijk wordt contact onderhouden met de gemeenteleden via Zoom en Youtube, maar onderling contact via computer en telefoon is lastig, omdat veel arme mensen niet digitaal bereikbaar zijn. Via de voorgangers en medewerkers van de zending houden we, voorzichtig, contact met deze gezinnen. Om de armste gezinnen te ondersteunen worden pakketten met voedsel en medicijnen uitgedeeld en wordt er begeleiding en hulp aangeboden om het hoofd boven water te houden.