Ga naar de inhoud

Het onderwijs

  • door

Ook het onderwijs heeft veel te lijden door corona. Alle scholen in het land zijn al meer dan een jaar gesloten en veel lessen zijn komen te vervallen.

We spraken met Simone Leão, secretaris van Onderwijs in de gemeente Sabinópolis, die de problemen in het onderwijs in kaart brengt. “Naast dat er weinig digitale middelen in de klaslokalen te vinden zijn, is het grootste probleem dat veel ouders of voogden zelf nauwelijks onderwijs hebben gehad, en grote moeite hebben om kinderen te helpen bij het schoolwerk.”

De coördinator van het kindercentrum in Sabinópolis heeft meteen aan het begin van de pandemie de leidsters van het kindercentrum en de ouders bijeengeroepen. In eerste instantie om betrokken te blijven bij de gezinnen en hulp te kunnen bieden op het moment dat mensen door corona in de problemen zouden raken. Maar al gauw kwam het verzoek van verschillende ouders om werkjes en opdrachten aan te bieden die de kinderen thuis konden maken, om niet te veel achterstand op te lopen. De leidsters maken nu voor elke kind een schriftje met voor elke dag van de maand een paar opdrachten. De ouders mogen op vaste momenten de schriftjes komen ophalen en terugbrengen, waarna de leidsters het werk nakijken en nieuwe schriften met vervolgopdrachten maken voor de nieuwe maand. Ook kunnen de ouders aangeven tegen welke problemen de kinderen aanliepen tijdens het maken van de opdrachten en welke ideeën ze hebben voor de volgende werkopdrachten.


Naast de schriftjes ontvingen de kinderen ook andere materialen om de opdrachten thuis uit te voeren: kleurpotloden, boetseerklei, lijm, gekleurd papier, enz.
Inmiddels wordt er al meer dan een jaar op deze manier gewerkt in het kindercentrum in Sabinópolis en de leerkrachten zien dat de kinderen zich goed blijven ontwikkelen. Elk kind krijgt opdrachten die aansluiten bij zijn leeftijd en kennisniveau. Naast het gewone schoolwerk krijgen de kinderen ook werkjes en opdrachten over de bijbel. Op deze manier willen we ze laten groeien in geloof en genade van God.