Ga naar de inhoud

Het nieuwe gezicht van Sabinópolis

  • door

Na een generatie zendingswerk is het beeld van Sabinópolis en regio enigszins veranderd. Extreme armoede is er nog steeds, maar in mindere mate. Op dit moment zijn er enkele initiatieven van de overheid (plaatselijk en landelijk) om de kinderarbeid uit te roeien en arme gezinnen sociaal-economisch op een hoger peil te brengen, en eveneens te garanderen dat de kinderen een schoolopleiding volgen. Eis van de regering is dat iedere burgerlijke gemeente een commissie maatschappelijk werk heeft, die deze sociale projecten uitvoert. In het bestuur van deze projecten zitten een aantal van onze mensen (o.a Denise, de maatschappelijk werkster) zodat we inspraak hebben. Door middel van sport en activiteiten voor kinderen en tieners, door een studiebeurs, als een soort subsidie om schoolmateriaal aan te schaffen, en door ouders te stimuleren hun kinderen niet laten werken, maar naar school sturen, bereiken we veel kansloze jongeren. U begrijpt dat we blij zijn dat de Braziliaanse regering zich inzet voor het welzijn van de minder bedeelde burgers, maar dit heeft wel enkele gevolgen voor ons werk.

Er zijn gezinnen van wie kinderen in het semi-internaat (of in een ander project) van de zending worden verzorgd, die nu een studiebeurs krijgen. Om effectief te blijven werken evalueren we welke gezinnen, die meedoen in de programma’s van de overheid, nog 100% onze hulp nodig hebben. Ouders die een studiebeurs krijgen voor kind(eren) die in het semi-internaat zijn, kunnen nu zelf bijdragen in de aanschaf van schoolmateriaal voor hun schoolgaande kinderen.