Ga naar de inhoud

Het dilemma van sponsorouders: wisseling van kinderen

  • door

De zomervakantie is in Brazilië weer achter de rug en het schooljaar is weer begonnen. Dit is ook een tijd van wisselingen: kinderen hebben het hele hulptraject doorlopen, hun diploma behaald, gezinnen zijn verhuisd of, en dat is altijd een heel verdrietige reden: labiele ouders hebben hun kinderen van het dagverblijf afgehaald en willen het voortaan zelf uitzoeken; de kinderen zijn daar altijd de dupe van. Maar onze organisatie is helaas niet bevoegd hier iets aan te doen. Wèl gaan er aan een uitschrijving vele gesprekken met de ouders vooraf om te proberen hen van gedachten te veranderen. Tegelijkertijd staan er op de wachtlijst alweer een aantal andere arme gezinnen die uitzien naar hulp en plaatsing van hun kinderen in het hulpprogramma.

Wij vragen u dan ook vriendelijk om begrip te hebben voor deze wisselingen en hopen dat, àls dat gebeurt, u uw nieuwe kind met dezelfde liefde zult willen aannemen. Ook het nieuwe kind smacht naar liefde, goede zorg en kansen voor de toekomst, en die kunnen wij hen blijven geven dankzij uw hulp.