Ga naar de inhoud

Het 8ste jeugdcongres – 2009

  • door

Het is carnavalstijd, en Brazilië staat op z’n kop. Carnaval staat hier namelijk voor drank, seks en samba, en dat vier dagen lang. Om onze jongeren iets beters te bieden, houden we ieder jaar tijdens carnaval een jeugdcongres in het conferentiecentrum in Sabinópolis. Tijdens die dagen hebben we drie diensten per dag en ook vaak nog workshops. Patrícia en ik zijn jeugdleiders in de gemeente te Belo Horizonte. Met een groep van ruim dertig jongeren gingen wij richting Sabinópolis. In totaal waren er ongeveer 160 jongeren aanwezig. Het thema was: ‘Word vervuld met de Heilige Geest’ en de sleuteltekst was: ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Er waren vier gastsprekers van de Redemption gemeente uit Greenville, South Carolina, Amerika. De verwachtingen waren groot. De eerste dagen leerden we veel over gebed, verschillende vormen van evangelisatie, radicaal zijn en natuurlijk over de persoon van de Heilige Geest. We werden uitgedaagd om een radicaal gebedsleven op te bouwen en om creatieve manieren te zoeken om te evangeliseren. Over de Heilige Geest leerden we dat op het moment dat we ons bekeerden, God zijn Geest aan ons geeft; maar dat er veel christenen zijn die elke zondag trouw in de kerk zitten maar geen visie hebben om anderen voor Jezus te winnen. De sprekers daagden ons als jongeren uit om vervuld te worden met de Heilige Geest en zijn kracht ruimte te geven in ons leven, zodat God ons op een krachtige manier kan gebruiken voor zijn plan met de wereld.

Het team van Redemption bad de laatste avond voor ons allemaal, opdat we allemaal vervuld zouden worden met de Heilige Geest. Die avond heeft ons leven veranderd! Om half acht zaten alle jongeren met spanning te wachten op hetgeen God zou doen. Na een kort woord begonnen de vier teamleden voor alle jongeren persoonlijk te bidden. God was direct krachtig aanwezig. Er was niet één jongere die niet in gebed was. We konden niet stoppen met bidden en wilden alleen maar in Gods aanwezigheid blijven, dus we baden, zongen en prezen de Heer, en nadat voor alle jongeren gebeden was begonnen de jongeren voor elkaar te bidden. Om elf uur waren we nog aan het bidden, het was gewoon zo bijzonder en God was zo dichtbij, niemand wilde weg, en om 12 uur waren er nog jongelui aan het bidden. Wat we eigenlijk zagen gebeuren is hetgeen dat in Handelingen twee beschreven staat, toen de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest. Onze wens is met vrijmoedigheid en moed het Evangelie van de Here Jezus uit te dragen.

Patricia en ik zijn ongelooflijk blij met hetgeen God in onze jongeren heeft gedaan deze dagen. Zelfs de meest afstandelijke en ongeïnteresseerde jongeren konden die avond niet lui achterover blijven hangen, maar werden vervuld met Gods Geest en met een verlangen om Zijn getuigen te zijn voor de rest van hun leven. Ons doel met onze jongeren is om ze dichtbij God te brengen, en dat is iets dat deze dagen zeker gebeurd is.

Arnoud Sturing

[align=center]De Amerikaanse gasten bemoedigen de bijbelschoolleerlingen[/align]