Ga naar de inhoud

Gustavo’s bekering

  • door
Gustavo

Een andere gebeurtenis tijdens het jeugdcongres in Guanhães was de bekering van de 16-jarige Gustavo. Gustavo komt uit een ontwricht gezin met gescheiden ouders. Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug met een aan alcohol verslaafde stiefvader. Het gezin had lange tijd geen vast inkomen. Wij hebben ze vooral ondersteund met geestelijke hulp, maar ook voorzien in onderdak, voedsel en basisbehoeften. Tegenwoordig hebben zowel de moeder als de stiefvader een baan, maar hun maandelijkse inkomen is nog steeds laag. Alles wat ze ontvangen gaat op aan huur, water, elektriciteit, voedsel en medicijnen voor Gustavo. Gustavo lijdt aan diabetes en epilepsie. Een paar jaar geleden was Gustavo er zo slecht aan toe dat het bijna tot zijn dood leidde. Een langdurige ziekenhuisopname was noodzakelijk.

Gustavo is al een aantal jaren betrokken bij een jongerenproject in Guanhães. Hij kreeg er drumlessen en bezocht kerkelijke evenementen.
Tijdens een van de bijeenkomsten gaf Gustavo aan dat hij graag wilde deelnemen aan het jeugdcongres. Om dit mogelijk te maken, verkoopt de plaatselijke jeugdgroep van de kerk snacks na de kerkdiensten, om geld in te zamelen voor hun deelname. Het jeugdcongres is een flinke investering en niet iedereen kan zich dit zomaar veroorloven. Gustavo en de andere jongeren werkten ongeveer vier maanden voor ze zich konden inschrijven.

In de eerste nacht van het congres voelde Gustavo dat het tijd was om een stap in geloof te zetten. Hij gaf zijn leven aan Christus en het hele congres werd hij bevestigd dat hij de juiste beslissing had genomen. ‘Toen de lofprijzing begon, voelde ik een energie door mij heen gaan. Pastor Wilson vroeg vervolgens wie zijn leven aan Jezus wilde geven. Ik schaamde me om naar voren te gaan, maar de pastor zei dat we zijn woorden kon herhalen waar we ook waren, dus dat deed ik. Daarna zocht ik een aantal mensen op en vertelde hen over mijn beslissing.’

Gustavo wordt begeleid door gemeenteleden, hij volgt discipelschapstraining en neemt deel aan kerkelijke activiteiten.
Wilt u bidden voor hem en ook voor zijn ouders, dat ze een ontmoeting met Jezus mogen hebben en Hem echt leren kennen? Bid ook dat Gustavo een andere baan vindt. Hij werkt nu in een café waar hij wordt blootgesteld aan drank, sigaretten en onaangename situaties. Ook hanteert deze bar geen sluitingstijd, wat het voor Gustavo moeilijk maakt om kerkelijke bijeenkomsten bij te wonen.

Gustavo aan het oefenen