Ga naar de inhoud

Groeiende jeugdgroep in armenwijk

  • door

Al enkele jaren is de gemeente in Sabinópolis in drieën gedeeld, omdat de mensen niet meer in het gebouw pasten. Er is een gemeente in het centrum, een in de armenwijk Boa Vista (‘Het mooie Uitzicht’) en een in de armenwijk de Torra (‘De Koffiebranders’). Alle drie de gebouwen zijn alweer bijna helemaal vol! De gemeenteleden in Boa Vista zijn enorm enthousiast. Op allerlei manieren wordt geprobeerd de niet-gelovigen in de wijk te bereiken. Samen met de leiding van het buurtcentrum heeft de gemeente een jeugdgroep waar 40-50 jongelui komen, waarvan slechts 13 christen zijn. De jongeren die geen christen zijn vormen een risico-groep, want de criminaliteit trekt. Enkelen zijn door hun ouders in de steek gelaten. Ze zijn drugsverslaafd. Enkelen zijn van school gestuurd door onhoudbaar gedrag. Het is een grote uitdaging voor de leiders om met deze jongelui te werken. Ze zijn ongedisciplineerd en hebben geen enkel respect voor de leiding, die ze soms met lichamelijk geweld bedreigen. Er worden op het conferentiecentrum meerdere activiteiten voor hun georganiseerd zoals sport en spel en er zijn korte bijbelstudies. Een van de bijbelschoolstudenten werkt mee in de leiding. Hij woont zelf in die wijk, en de jongeren identificeren zich met hem. We zien God werken in deze groep. Vorig jaar kwam er een jongen tot de Heer, een ruzieschopper, die onhandelbaar was in huis. Toen hij tot bekering kwam heeft hij zijn ouders vergeving gevraagd voor z’n slechte gedrag. Hij heeft een grote verandering ondergaan. Hij komt in de samenkomsten en doet mee aan de activiteiten van de gemeente. Hij is een getuigenis voor de ongelovige jeugd.

Bidt u mee voor Gods werking onder deze losgeslagen jeugd? Ook dat de leiding wijsheid en moed zal hebben om door te gaan, en dat er meer mensen mee zullen gaan helpen. Bidt dat de jongelui die de Heer niet kennen, door Hem aangeraakt zullen worden en wedergeboren en bevrijd zullen worden.

Foto: jeugdgroep in de wijk Boa Vista