Ga naar de inhoud

Groei in Paulistas

  • door

In twee jaar verdubbelde het aantal gelovigen in Paulistas: van 31 tot 63 (kinderen meegerekend). En in de maand juni kwamen er nog 6 mensen bij, die tot geloof kwamen tijdens de actie van de Amerikaanse tieners. Wat een vreugde! De bouw van een nieuw kinder- en jeugdcentrum heeft twee maanden stilgelegen doordat enige giften niet zo groot waren als verwacht, maar is nu weer gestart. Het voorgangersechtpaar Edson en Claudia Dias is onlangs begonnen met evangelisatie in een gehucht dat enkele kilometers buiten Paulistas ligt. Claudia schrijft:
Ik wil jullie graag deelgenoot maken van een fijne ervaring die we hadden met de zorg van de Heer, tijdens de evangelisatie van een gehucht dat enkele kilometers buiten Paulistas ligt. We waren er al geweest om de mensen uit te nodigen voor de eerste samenkomst, die we een paar dagen later zouden hebben. Het is een heel arme streek, de hutten van de bevolking zijn gemaakt van takken en leem, en hebben een aangestampte aarden vloer. Grove houten luiken vormen de ramen. Het was op de geplande dag erg koud en bewolkt, ik denk dat het zo’n 12 graden was. De eerste samenkomst zouden we in de openlucht houden, om half 6 – dan is het al schemerig – zodat de mannen, die op het land werken er ook bij konden zijn. Zoals overal, komen de kinderen het eerst! Er waren ongeveer 15 kinderen, allemaal op blote voetjes, in shorts en dunne, gescheurde bloesjes. Ze zagen blauw van de kou. Wat deed me dat pijn! Edson en ik, en de broeders en zusters die meegekomen waren uit Paulistas waren warm gekleed, en ons dochtertje Lara van 2 jaar had een muts op en een jasje aan. Ik had moeite m’n tranen te bedwingen, maar ik kon niet gaan huilen; de mensen zouden zich misschien schamen voor hun armoede. Ik haalde diep adem en begroette de mensen die kwamen luisteren hartelijk. Er was veel belangstelling voor het Evangelie en we beloofden terug te komen. Weer thuis gekomen, kon ik de gedachte aan die koude kindertjes niet van me af zetten. Ik wilde zo graag iets doen! Ik liep met een brok in m’n keel! Ik zag steeds die bibberende kinderen voor me, die ons zo blij ontvingen. Heer, wat kan ik doen?
Juist die dagen werden er kleren verdeeld over de 11 plaatsen waar de zending werkt, en wij kregen ook enkele grote zakken vol. Ik maakte ze open, en tot mijn verrassing zaten er heel veel kinderkleren in! Wat was ik blij! Dat was een antwoord van de Heer! Ik kon voor elk kind een bundeltje warme kleren klaar maken! Het was alsof ik daardoor aan de kinderen de blijde boodschap aanschouwelijk kon maken: God houdt van jou en zorgt voor jou! Edson is samen met enkele broeders terug gegaan om de kleren te brengen. Dat was een feest! Deze gebeurtenis betekende voor ons een ervaring met de Heer, hoe Hij ook bezorgd is over kinderen die het koud hebben, en hoe Hij, door middel van andere christenen, zorgt!

“Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed”. Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan” (Mat. 25: 36,40) We zijn geweldig blij met de kleding die ons wordt gestuurd! Misschien dragen deze kinderen nu de kleren van uw kroost! Soms wordt ons gevraagd: is het nog steeds nodig dat we kleren sturen? Ja, en hoe! We werken met ruim 1300 gezinnen en hebben ca. 180 medewerkers, we kunnen alle kleding gebruiken! Na de nieuwe start met de containers hebben we ons kledingproject “PROJEKT DORKAS” genoemd, en door Claudia’s verhaal ziet u hoe dankbaar we er mee zijn en hoe we hierdoor Gods liefde voor de mensen tastbaar kunnen maken. Indien u kleding naar Brazilie wilt sturen, zijn er twee mogelijkheden: 1. Per postpakket. Per economische post en tot max. 20 kg is de goedkoopste vorm. Er zijn veranderingen geweest in de wetten: waar voorheen alles op naam van de zending moest worden gezonden, moet nu alles op persoonsnaam worden gestuurd, dus als volgt:
NICO VAN EIJK
C.P. 21
39750-000 SABINOPOLIS, MG
BRAZILI
Het is wenselijk af en toe van naam te wisselen: Daniel van Eijk of Oscar van Eijk. De kleding wordt allemaal gebruikt voor het Dorkas projekt. 2. Per container. De tweede container is onderweg, geheel verzorgd (en betaald!) door br. Otto van Vugt. Als u er voor kiest dat uw kleding verstuurd wordt per container, kunt u het brengen of sturen naar
OTTO VAN VUGT,
OVU Recycling
Expeditiestraat 2
4283 JG Giessen (NB)
tel: 0183-443538 / b.g.g. 0183-443961
Attentie: De Braziliaanse regering eist dat kleding gesorteerd op aantal en soort aankomt, dus: aantal broeken, truien, rokken, etc. De kleding wordt uitgesorteerd door br. van Vugt. Als er te weinig is voor een container, vult hij bij met kleding uit zijn eigen magazijn. De twee containers die inmiddels zijn verstuurd zijn voor het grootste deel gevuld met kleding uit het magazijn van br. Van Vugt. Als er net een container weg is, komt de kleding die in tussentijd aankomt, tot zijn beschikking in zijn magazijn. Uw kleding kan dan alsnog naar Brazilie gaan, maar ook elders gebruikt worden. Als u dit niet erg vindt, kunt u gebruik maken van de container. Als u perse wilt, dat uw kleding bij ons aankomt, zendt u het dan per post.

Otto van Vugt en Trijnie bij de kleding voor Brazili