Ga naar de inhoud

Geworteld

  • door

Van 10 tot 13 februari organiseerden we voor de 23e keer een jeugdcongres in de stad Sabinópolis. Het thema dit jaar was ‘Geworteld’, gebaseerd op de tekst van Paulus aan de gemeente in Kolosse: ‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.’ (Kolossenzen 2:6,7)
Het thema werd enthousiast ontvangen door de jongeren, die zich massaal aanmeldden voor de bijeenkomst. We hadden plek voor 120 jongeren, en het congres was volledig volgeboekt.

Met thema’s als ‘Wie ben ik?’, ‘Je bent geen ongeluk’, ‘Een plek waar je thuis hoort’, ‘Leven vanuit God’ en ‘Geschapen voor de eeuwigheid’ gaven de sprekers pakkende overdenkingen en workshops. Rijk en diep, theologisch gezien.
Ook de sprekers en workshopleiders zelf waren een getuigenis van Gods trouw: 75% heeft zich ooit bekeerd binnen het werk van de EZB. Ze groeiden op binnen het zendingswerk, volgden trainingen van de EZB en waren bereid te dienen op een congres met meer dan 100 jongeren.

Tijdens het programma gaven 15 jonge mensen hun leven voor het eerst aan Jezus en enkele anderen verzoenden zich opnieuw met Hem. Er was veel tijd voor bijbelstudie, lofprijzing en aanbidding, activiteiten en veel gezelligheid. Ook mochten we getuige zijn van de doop van een 24-jarige vrouw dat zich ongeveer 2 jaar geleden bekeerde en vervolgens verhuisde naar een plaats waar de EZB nog niet actief is. Ze kwam speciaal naar het congres om gedoopt te worden in aanwezigheid van haar EZB-familie: een uniek en zeer emotioneel moment.

Wilt u meestrijden in gebed voor deze jongeren?
– Bid voor jonge mensen die zich voor de eerste keer bekeerden, zodat het geleerde niet vergeten wordt.
– Bid voor degenen die zich opnieuw bekeerden, dat zij in geloof gesterkt mogen worden om stand te houden.
– Bid voor lokale leiders, zodat ze deze jongeren liefhebben, verzorgen en helpen om discipelen te worden.
– Bid voor al onze medewerkers, dat zij door de Heer geïnspireerd blijven bij het organiseren van het congres en gesterkt worden om het hele voorbereidingsproces te ondersteunen voor het Jeugdcongres van 2025.