Ga naar de inhoud

Geestelijke groei in Rio Vermelho

  • door

De geschiedenis laat zien dat mensen in moeilijke tijden, zoals bijvoorbeeld tijdens een pandemie, meer openstaan voor zingeving. Tijdens een periode van zelfreflectie stellen meer mensen vragen over geloof, heiligheid en eeuwigheid. Ook in Rio Vermelho zijn meer mensen zoekend. De plaatselijke kerk opent haar deuren voor deze mensen en preekt een bijbels houvast.
Inmiddels heeft Rio Vermelho een actieve en standvastige jongerengroep.

Toen de corona-pandemie vijftien maanden geleden begon en we in lockdown moesten, er geen persoonlijke ontmoetingen meer mogelijk waren, nam de betrokkenheid van tieners bij de kerk drastisch af. Er bleven zes actieve leden en soms enkele bezoekers over. Online contact was niet waar de jongeren behoefte aan hadden.
Omdat deze jongeren geen duidelijk aanspreekpunt of leider hadden, nam pastor Reinaldo, de voorganger van de gemeente, deze jongeren onder zijn hoede.
Dit was geen makkelijke keus. Reinaldo vertelt hoe moeilijk hij het vond om naast alle kerkelijke activiteiten ook nog een jongerengroep te leiden.
‘Ik was al bij zoveel activiteiten betrokken, dat ik me soms erg overbelast voelde. Toch voelde ik dat ik niet kon stoppen met deze jongeren. God heeft een plan met ze. Ik heb gebeden of God jeugdleiders wilde aanwijzen en of Hij mij ondertussen kracht wilde geven om dit werk vol te houden tot er hulp beschikbaar zou zijn. God verhoorde mijn gebeden.

Enkele jongeren die buiten Rio Vermelho studeerden, kwamen vanwege de lockdown terug naar het dorp en sloten zich aan bij de jeugdgroep. Dit waren onder meer Clarisse en Arthur.
Na veel gebed heb ik ze gevraagd om samen een jeugdgroep te leiden. Daar hebben ze mee ingestemd. Clarisse werd de voorzitter en Arthur en Moisés, een jongen die al langer deel uitmaakte van de jeugd, assisteren haar bij het leidinggeven.’

Toen de lockdown werd opgeheven, zijn ze meteen aan de slag gegaan om de jongeren die ontmoedigd waren terug te winnen. Samen met Reinaldo bezochten ze de jongeren thuis en nodigden ze uit om zich weer aan te sluiten bij de jeugdgroep. Enkele jongeren accepteerden de uitnodiging, dat was een eerste stap naar de groep die er nu is.
Vervolgens organiseerden ze een aanbiddingsdienst in de openlucht in Chapadinha. Dit raakte mensen, waardoor er nieuwe leden bijkwamen. Op dit moment nemen ongeveer twintig jongeren deel aan de bijeenkomsten. Daarnaast hebben ze een actieve Whatsapp-groep waarin dagelijks een van de leden vertelt wat hij heeft meegemaakt tijdens de stille tijd. Ook op Instagram zijn ze actief. Ze delen foto’s en video’s van bijeenkomsten en reünies, waarmee ze veel aandacht van andere jongeren trekken. Dit leidt tot meer bezoekers bij hun zaterdagavondbijeenkomsten, waar ze ontmoetingen houden met christelijke muziek en Bijbeluitleg.

‘We hopen dat mensen ook na de corona-periode gevoelig blijven voor de Eeuwige. We investeren als kerk in kennis, relatie en geloofsgroei van deze jonge mensen, zodat ze kunnen doorgroeien naar een volwassen geloofsleven. Op dit moment volgen zeven jongeren een doopcursus. Ook na hun doop willen we ze blijven stimuleren om hun geloof handen en voeten te geven,’ vertelt Reinaldo. ‘Het is heel mooi als ze willen doorgroeien naar leiderschap in het jongerenwerk, het kinderwerk of in evangelisatie. We hebben hier in de buurt, op het platteland, zendingswerk waarin ik ze graag wil laten meewerken. Als ze gewoon meedraaien, hebben ze mijn hulp straks niet meer nodig, maar zijn ze zelf leiders voor anderen.
Dezelfde God die Mozes in de woestijn hielp om Zijn volk te leiden, en die in al hun behoeften voorzag, zal ook in Rio Vermelho jongeren, volwassenen en kinderen leren om samen kerk te zijn.’