Ga naar de inhoud

Financiele kinderadoptie

  • door

Hoe functioneert een semi-internaat?
Op schooldagen komen de kinderen van 7.00 -17.00 uur in het semi-internaat. Eerst krijgen ze een ontbijt. De kinderen gaan een dagdeel naar school; ’s morgens een groep en ’s middags een groep. De kinderen die ’s morgens naar school gaan, kleden zich na het ontbijt om in het (verplichte!) uniform, en gaan naar school. De overige kinderen gaan eerst huiswerk maken, daarna spelen en vervolgens douchen, om hun uniform aan te doen. Ze nuttigen de warme maaltijd en gaan naar school.
De groep die ’s morgens naar school is geweest, komt tegen de middag terug, gaat zich omkleden, daarna eten, huiswerk maken en spelen. Aan het einde van de middag wordt er gedoucht en gegeten.
Na het avondeten is er een korte dagsluiting en een keer per week wordt er een korte samenkomst gehouden, waar de kinderen bidden, zingen en een Bijbelverhaal horen. Dit is het belangrijkste aspect van het werk: de kinderen in aanraking brengen met het evangelie. Meerdere kinderen hebben de Heer Jezus leren kennen in het semi-internaat. De peuters hebben hun eigen programma, waarbij zij ’s middags ook slapen. Om 5 uur gaan alle kinderen terug naar huis.

Wordt er verder nog iets voor de kinderen gedaan?
Het gebit van de kinderen wordt regelmatig gecontroleerd en zo nodig gesaneerd. Ze krijgen preventieve behandelingen metfluor en selant.
In geval van ziekte, gaat de leidster met het kind naar de dokter. Er is een overeenkomst met artsen voor de behandeling van “onze” kinderen. Eventuele medicijnen worden door het zendingswerk betaald, omdat de ouders daar de mogelijkheid niet toe hebben.
Eens per jaar krijgen alle kinderen een wormenkuur, ter bestrijding van de meest voorkomende soorten darmparasieten. Eens per week worden alle hoofdjes nagekeken en behandeld, want de meeste kinderen hebben luizen. Ook komt er veel schurft voor, zweren en tal van huidziekten.
En dan zijn er nog die nare “voetbeestjes” die in de droge tijd als er veel stof is, onder de huid van de voeten hun larven leggen. De leidsters moeten ware operaties verrichten, om de voetjes weer vrij te krijgen van deze beestjes…
Alle schoolmaterialen en uniformen worden door het werk verstrekt. De kinderen worden met hun huiswerk geholpen, en er wordt op toegezien dat het goed gedaan wordt. Anders komt het kind niet mee op school.

Hoeveel semi-internaten zijn er?
Het eerste semi-internaat in Sabinopolis startte in 1973 en verzorgt nu 176 kinderen. Tussen de jaren 1973 en 2002 zijn er vijf semi-internaten bijgekomen:

o In Materlandia, met 83 kinderen.
o In Euxenita, met 96 kinderen.
o In Carmesia, met 66 kinderen.
o In Rio Vermelho, met 134 kinderen.
o In Senhora do Porto, met 50 kinderen.

Welke leeftijd hebben de kinderen?
In alle semi-internaten kunnen kinderen van 3 maanden tot 12 jaar terecht.
In Sabinopolis is een vervolg semi-internaat, dat we jeugdcentrum hebben genoemd. Hier kunnen 70 jonge tieners van 12 tot 15 jaar terecht (gedurende het 5e, 6e en 7e schooljaar). Daarna is er nog een begeleide groep van middelbare scholieren tot ongeveer 18 jaar. In de overige plaatsen wordt het kind begeleid in het semi-internaat tot het de 4e klas heeft doorlopen en het 12 jaar oud is.
Het aantal schommelt, daar er soms kinderen weggaan. De redenen zijn verschillend: de kinderen verhuizen, de ouders hebben het financieel niet meer nodig, of kinderen en ouders schikken zich niet in het programma, door bijvoorbeeld teveel verzuim.

Doen jullie ook iets voor de ouders?
Er zijn regelmatig avonden voor de ouders. Ook worden zij bezocht of kunnen in andere programma’s van het werk worden gesteund. Zo wordt hun bijvoorbeeld, indien nodig, een volkstuin, een akker, of een geit ter beschikking gesteld. De grotere kinderen kunnen deelnemen aan de clubs en activiteiten in de buurthuizen van hun wijk. Ook is er een vrouwenclub. Als de moeder niet meer thuis hoeft te blijven om voor de kleine kinderen te zorgen, kan ze ook gaan werken, zodat er meer inkomsten zijn. Veel ouders maken hier dankbaar gebruik van. Er wordt verwacht, dat de situatie waarin deze gezinnen verkeren, zal verbeteren. Als er bijvoorbeeld kinderen van prostitu’s zijn opgenomen, stellen wij deze vrouwen in de gelegenheid om werk te zoeken.

Wie bekostigt dat allemaal?
Het verblijf van de kinderen in de semi-internaten wordt bekostigd door sponsors of financiele adoptie ouders. De kosten hiervoor bedragen a 25 per maand per kind. Voor dit geld wordt het kind verzorgd in het semi-internaat, en in Sabinopolis ook het jeugdvormingscentrum. Dit werk is volledig afhankelijk van sponsors.
Als u een kind financieel wilt adopteren, doet u een heel nuttig en goed werk: U stelt een kind in de gelegenheid gevoed en verzorgd te worden, het evangelie te horen, naar school te gaan en een vak te leren, zodat het een betere toekomst tegemoet gaat.

Twee brochures
Er zijn twee brochures beschikbaar: een over de zending in het algemeen en een over financiele kinderadoptie. Om deze brochures aan te vragen, kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier aanvraagformulier