Ga naar de inhoud

Feestelijke opening wijkcentrum

  • door
knutselen

Sabinópolis is een rustig dorpje temidden van groene heuvels in het Braziliaanse binnenland. In het centrum lopen de gegoede mensen druk heen en weer op weg naar hun werk, om boodschappen te doen, of naar de gezondheidspost te gaan. Ze zijn totaal niet geïnteresseerd in de realiteit die zich op nog geen twee kilometer afstand, op een van de hoogste heuvels van het dorp, dagelijks afspeelt in de armenwijk Nova Pousada. De nood in deze achterbuurt is groot: armoede, ontucht, drankzucht, gebroken gezinnen en drugsverslaving; verschillende misdadigers die uit de grote steden moesten vluchten voor de politie en die nu hier wonen. Nog niet zo lang geleden was er zelfs een grootse klopjacht (met helikopters en al) op een stel bandieten die een bank hadden overvallen en zich in deze wijk schuilhielden. 

Ouders zonder werk, kinderen die over de straten zwerven en geen goede opvoeding krijgen, jongeren die een gemakkelijke prooi zijn voor drugshandel.

Maar vandaag is het feest in de wijk! Want middenin al die ellende, op de hoogste top staat als een rots in de branding het nieuwe Wijkcentrum. De bouwwerkzaamheden hebben met veel hulp vanuit Nederland een paar jaar in beslag genomen en hoewel er al een aantal activiteiten van start waren gegaan, zagen de bewoners van de wijk reikhalzend uit naar de officiële opening van “hun” wijkcentrum en daar is nu jong en oud op af gekomen.

De allerkleinsten zingen een paar liederen, de tienergroep geeft een fluitconcert, er is samenzang en een goed, opbouwend woord.

Na afloop gaat iedereen tevreden naar huis en ziet weer uit naar de dagelijkse activiteiten waarbij iedereen welkom is: de activiteiten voor kinderen die kunnen luisteren naar de bijbelverhalen en naar hartenlust kunnen spelen met het aanwezige speelgoed, tienergroepen die muziek- en computeronderwijs krijgen, vrouwengroepen waar de dames leren handwerken en contacten op doen. Maar ook de activiteiten voor het hele gezin waarbij de ouders worden gestimuleerd om samen een spelletje met hun kinderen te doen, zodat het gezinsverband wordt benadrukt en de ouder-kind relaties worden gestimuleerd. En niet te vergeten de dagelijkse voetbalwedstrijdjes op het terrein.

En eenmaal per week is er de samenkomst waar wordt verteld over de liefde van God en waar bijbelse normen en waarden worden onderwezen. Principes die, als je ze toepast, je leven compleet kunnen veranderen!

Een van de moeders vertelde: “Er is zoveel verbeterd voor ons. Hier ontmoeten we buurtgenoten, praten met elkaar en samen leren we nieuwe dingen. Ik vind het geweldig en ik mis het echt als ik een keer niet kan komen!”

Opening wijkcentrum