Ga naar de inhoud

Even voorstellen: Pedro

  • door
Het huisje van Pedro en zijn familie

Hallo, ik heet Pedro*, ik ben 13 jaar en ik zit in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Mijn zusje heet Miriam*.
Toen ik nog klein was en mijn moeder zwanger was van mijn zusje is mijn vader bij ons weggegaan. Hij liet ons straatarm en berooid achter. We gingen bij mijn opa en oma wonen; mijn ooms wonen daar ook.
Mijn ooms werken wel, maar betalen niks voor kost en inwoning. Ze laten mijn opa voor alle kosten opdraaien. Mijn oma is de hele dag bezig om te wassen, te koken, hout te halen en het huisje op orde te brengen.
Gelukkig konden Miriam en ik terecht in het kinderproject en zo kon mijn moeder overdag gaan werken en mijn grootouders helpen financieel rond te komen.
Jammer genoeg drinken mijn opa en ooms veel en gebruiken ze drugs. Als mijn ooms thuiskomen, maken ze ruzie met mijn oma en mijn moeder.
Mijn moeder zou zo graag een eigen huisje hebben, maar daar hebben we geen geld voor. Het huisje van mijn grootouders is klein, gemaakt van stokken en leem en heel bouwvallig. De vloer bestaat uit aangestampte aarde gemengd met koeienmest.
We hebben geen stoelen of tafel; als we eten zitten we meestal op de grond of op een houten bankje. We hebben geen badkamer en we wassen ons in een zinken bak. We hebben ook geen wc, maar gelukkig mogen we die van de buren gebruiken.
We wonen hier met z’n twaalven en vaak zijn er nog meer mensen in huis omdat mijn oom drugs verkoopt; de politie is hier al verschillende keren geweest en heeft alles overhoop gehaald en op de grond gegooid.
Ik ben heel blij dat ik ’s morgens naar school kan en dat ik elke middag naar het jeugdproject mag. Mijn zusje, mijn nichtje en ik zitten alle drie op de hulpprojecten van de zending. Het jeugdcentrum is geweldig; we worden er goed behandeld, mogen allerlei cursussen volgen en leren er over God. We slaan geen dag over! Als het zou kunnen zouden we er wel willen wonen!
Mijn grootste wens is om mijn schooldiploma’s te halen, een goede baan te vinden en een eigen huisje voor mijn moeder te kopen waar we dan allemaal rustig en in vrede kunnen wonen.

*gefingeerde namen om de identiteit van de kinderen te beschermen

Foto: Het huisje van Pedro en z’n familie