Ga naar de inhoud

Ereburger

  • door
Ereburgers Paulistas

Onlangs werd het voorgangersechtpaar uit Paulistas, een afgelegen stadje in het binnenland, tijdens een plechtige ceremonie uitgeroepen tot ereburgers.
Edinho en Claudia zetten zich al 10 jaar met hart en ziel in voor deze plaats. Hun familie woont helemaal in het zuiden van Brazilië, een reis van tweeënhalfduizend kilometer. Dat is niet altijd gemakkelijk, vooral als ouders ziek worden of overlijden, of toen hun kinderen geboren werden: Lara is nu 10 en Asaf 6. Maar ze voelen zich door God geroepen om in deze streek het evangelie van Jezus Christus uit te dragen en hun naasten te dienen.
De EZB werkt al langer in Paulistas, maar door de enorme inzet van Edinho en Claudia is er nu langzaam maar zeker een stabiele gemeente ontstaan waar momenteel 90% recent bekeerden zijn. De blijde boodschap wordt dagelijks onderwezen en bijbelse normen en waarden worden aangeleerd om deze mensen tot waardige burgers van de samenleving te vormen. Er zijn groepen voor tieners, jeugd, echtparen, vrouwen en natuurlijk een kinderclub. Tevens worden er samenkomsten in de binnenlanden verzorgd.
Er zijn zelfs 2 afgestudeerde bijbelschoolstudenten uit deze kerk voortgekomen, die nu de gemeente fulltime dienen.
Ook is er sinds 5 jaar een Kindercentrum waar de kansarme kinderen uit de armenwijken, samen met hun ouders, worden opgevangen en begeleid.
Door dit alles heeft de kerk een zeer goede naam gekregen in Paulistas, en Edinho en Claudia zijn bijzonder geziene en geliefde mensen. En dat is een prachtig getuigenis!
“… en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden” (Handelingen 2)