Ga naar de inhoud

Een nieuw begin (verhaal 1)

  • door

Gods almacht is iets fascinerends! De manier waarop Hij de tijd en de geschiedenis beheerst is onverklaarbaar.
Ik zeg vaak dat in de hof van Eden Kerst al gepland was. De zondeval van Adam en Eva heeft God immers niet verrast. Noch het falen van Israël om het Koninkrijk van God te vertegenwoordigen. Hij wist ook dat de rechters, de profeten, de priesters en de koningen niet voldoende zouden zijn om het volk te verlossen. En omdat Hij dit alles wist, had Hij al gepland dat er een kind geboren zou worden. Dat ons een zoon zou worden gegeven en dat op zijn schouders de regering zou worden gevestigd. Hij wist dat Zijn naam zou zijn Wonderbare Raadsman, Machtige God en Vredevorst.
In deze kerstnieuwsbrief leest u ook over een nieuw begin. Drie jongeren vertellen hun levensverhaal. Alledrie werden ze gered door Jezus Christus en hebben ze Hem aangenomen als Heer van hun leven.

Verhaal 1 – Jessica Mara

“Mijn naam is Jessica. In 2019, toen ik 16 jaar oud was, bekeerde ik me tijdens het jeugdweekend. Zonder twijfel de beste beslissing die ik ooit in mijn hele leven heb genomen. Toen ik thuiskwam na dat geweldige weekend, voelde ik me voor het eerst echt vrij. Ik wilde vooral nieuwe ervaringen met Christus opdoen en bracht veel tijd door met bidden en bijbelstudie. Ik verlangde ernaar om gedoopt te worden, omdat Jezus ons oproept om ons te laten dopen. En omdat ik Hem wil volgen in alles, stond ik te popelen om het water in te gaan. Maar toen kwam corona. Vanaf maart 2020 mochten we een jaar niet naar de kerk. Ik moest mijn geloof alleen, en vaak eenzaam, in praktijk brengen. Deze periode leerde mij hoe belangrijk een kerk is. Dat je samen met anderen kunt groeien in geloof, en dat er geestelijk leiders zijn die zich om je bekommeren.
Ik overleefde dat jaar en had nog steeds het verlangen om gedoopt te worden.”
Daniël, de voorganger van Jessica’s kerk bevestigt dat: “Tijdens de pandemie vroeg Jessica verschillende keren of ze gedoopt kon worden. Hoewel we blij waren met dit verzoek en met haar geloofsgroei, durfden we het vanwege corona niet aan. Pas in 2021, toen de besmettingscijfers in onze regio omlaag gingen, hebben we een kleine doopdienst gehouden met Jessica’s familie en de jeugdgroep.”

Jessica: “De dag van mijn doop was erg spannend. Ik wilde een nieuwe stap in gehoorzaamheid aan Jezus zetten. Toen Daniël vroeg of ik Christus erkende als mijn enige redder, kon ik niet gewoon “ja” zeggen.”
Daniël glimlacht. “Absoluut!” riep ze, voor ik haar onder water liet gaan.”
Jessica: “Zodra ik uit het water kwam, voelde ik me totaal vernieuwd. Ik begon aan een nieuwe fase, met nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden, maar ook met nieuwe vreugden. Eén van die vreugden was dat ik mag deelnemen aan het avondmaal.
Maar de grootste vreugde is de wetenschap dat de Here Jezus blij met mij is. Dit is niet langer een hoop, maar een zekerheid. Daarom leef ik nu anders. Ik wil de Heer gelukkig maken met elke beslissing die ik neem. Ik weet dat er nog verschillende stappen te zetten zijn vóór de wederkomst van onze Heer Jezus en ik zie ernaar uit elk van die stappen te zetten.”

Jessica is een actief lid van de Evangelical Pentecostal Missionary Church en werd gedoopt op 17 juli 2021.