Ga naar de inhoud

Doopdienst in Sabinópolis

  • door

Eind oktober was er weer een doopfeest in Sabinópolis waarbij 10 mensen van verschillende leeftijden te kennen gaven dat ze Jezus wilden volgen. Na de doop getuigden ze van wat God in hun leven heeft gedaan.
Zo vertelde José dat de doopdienst waarbij zijn vrouw werd gedoopt hem echt aan het denken had gezet en dat hij twee weken daarna ook de beslissing had genomen om zijn leven over te geven aan God. Hij was altijd een bijzonder terneergeslagen en depressieve man, eigenlijk een emotioneel wrak. Maar sinds zijn bekering is z’n leven totaal veranderd: hij vertelt dat hij nu een blij en gelukkig mens is en diepe vrede ervaart in zijn hart; hij kan zijn werk nu beter doen en komt elke week met z’n gezin naar de kerk. Ook neemt hij trouw deel aan de kring voor pasbekeerden.

De dopelingen, met tweede van rechts: José