Ga naar de inhoud

Diogo (13) moet drie moorden verwerken

  • door
Diogo

Diogo was 6 maanden toen hij in het dagverblijf kwam. De ouders konden beiden gaan werken om wat meer inkomsten te hebben, terwijl Diogo gezonde maaltijden kreeg en dagelijks omringd werd met de goede zorgen van de leidsters. Ook hoorde hij over de liefde van God.
Toen hij 5 jaar was, gebeurde er iets verschrikkelijks: zijn vader vermoordde z’n moeder. Diogo was ontroostbaar. Hij kon niet thuis blijven en ging bij zijn tante Dolores wonen. Op het dagverblijf werd hij getroost en begeleid. Zijn vader ging samenwonen met een jongere vrouw.
Diogo is nu 13 en zit inmiddels op het Jeugdvormingscentrum, waar hij hulp krijgt bij zijn huiswerk, allerlei workshops mag volgen èn bijbelstudie doet samen met de andere tieners.

Een poosje geleden ontdekte zijn vader dat z´n vriendin hem regelmatig bedroog met een andere man. Wéér werd deze impulsieve man overmand door razernij met als gevolg dat hij de vriendin met messteken om het leven bracht en zichzelf ophing aan een boom. Zijn lichaam werd pas na 3 dagen ontdekt, al in staat van ontbinding.
Diogo wordt door de leiding van het Jeugdvormingscentrum begeleid en bemoedigd, maar is volledig ontredderd. Bidt u met ons mee voor Diogo, dat hij in deze moeilijke periode van zijn leven de nabijheid en troost van de Heer zal ervaren?

Foto: Diogo